WOZ-waarde woningen in 2019 in lijn met marktwaarde

De WOZ waarde is een belangrijk gegeven met betrekking tot de waarde van de woning voor de belastingdienst. WOZ is een afkorting voor Wet Onroerende Zaak (belasting), dat maakt ook meteen duidelijk waarom de WOZ waarde zo belangrijk is. Deze waarde wordt namelijk als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de belasting die iemand moet betalen voor zijn of haar onroerende zaak. De WOZ-waarden van woningen worden elk jaar vastgesteld door gemeenten. Dat betekent dat de WOZ waarde ook omhoog kan gaan. Dat heeft alles te maken met de marktwerking. De WOZ-waarde wordt gebruikt als grondslag voor verschillende belastingen. Hierbij kun je denken aan de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. De WOZ levert per jaar ongeveer 10,7 miljard euro aan belastinggeld op.

Nu de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in Nederland omhoog is gegaan in 2018 en 2019 heeft dat ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarden volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt. Op maandag 24 juni 2019 werden de resultaten van het onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster gepubliceerd met betrekking tot de WOZ-waarden in Nederland. Tijdens het onderzoek hebben de Waarderingskamer en het Kadaster meer dan 800.000 woningverkopen die plaatsvonden in de periode van 2012 tot 2017 bekeken. De organisaties hebben daarbij onderzocht of in die periode de WOZ-waarden systematisch te hoog of te laag werden ingeschat door de Nederlandse gemeenten.

De Waarderingskamer houdt toezicht op de WOZ-waardebepaling. Deze waardebepaling veranderd echter voortdurend omdat de waarde van woningen ook regelmatig wijzigt. Nu de hypotheekrente laag is kunnen mensen meer geld lenen voor een woning. Ook het beperkte aanbod aan woningen zorgt er voor dat er in 2019 veel hogere prijzen worden betaald voor woningen dan voor 2018 het geval was. Gemeenten hebben daarom de WOZ waarde de afgelopen tijd naar boven toe bijgesteld. Toch is er geen enkele gemeente die de WOZ waarde in de afgelopen periode te hoog heeft vastgesteld. Volgens de onderzoekers zijn ook de WOZ-waarden van woningen die niet zijn verkocht conform de marktwaarden. Deze liggen echter wel een paar procenten lager. Er zijn namelijk verschillende redenen die er voor zorgen dat woningen die net verkocht zijn een hogere marktwaarde krijgen.