NAM moet dalende WOZ waarde compenseren aldus VEH

Vereniging Eigen Huis (VEH) gaf woensdag 29 januari 2014 aan dat de WOZ-waarden van de woningen in het aardbevingsgebied onder druk staan. Volgens de VEH zijn de aardbevingen het gevolg van een dalende bodem door de gaswinning. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kan daar volgens de VEH in belangrijke mate verantwoordelijk voor worden gehouden.

Door de dalende huizenprijzen gaat de WOZ waarde omlaag van de woningen in het bevingsgebied. De WOZ waarde is een schatting van de marktwaarde van een woning op een bepaalde moment. De WOZ waarde is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Als de WOZ waarde omlaag gaat wordt de hoogte van de gemeentelijke belastingen ook lager.

Hierdoor lopen gemeenten inkomsten mis. Deze financiële schade zou volgens de VEH moeten worden vergoed door de NAM. Eerder in januari had minister Henk Kamp van Economische Zaken de toezegging gedaan dat er een schadevergoeding betaald zou moeten worden aan de woningeigenaren die getroffen zijn door de aardbevingen en daarvan schade hebben ondervonden. De WOZ waarde van de woningen in het bevingsgebied beleef echter ongewijzigd. Dit zorgde voor veel kritiek van de woningeigenaren die ondanks de daling van de woningprijzen wel dezelfde belastingen moesten blijven betalen.

De VEH vind de toezegging van minister Kamp te beperkt. Volgens deze VEH worden er niet alleen verliezen geleden tijdens de verkoop van de woningen. De WOZ moet naar beneden worden bijgesteld. De dalende WOZ zorgt namelijk voor een structurele daling van de inkomsten voor de gemeenten. Dit zou gecompenseerd moeten worden door de NAM.

Reactie van Technisch Werken
Het lijkt er op dat alle schuld wordt toegewezen aan de NAM. Dat is niet helemaal terecht. De overheid staat de NAM toe om gas uit de Groningse bodem te halen. NAM doet waar deze maatschappij goed in is en haalt het gas op vakkundige  manier uit de bodem. Dat daarbij de Groningse bodem daalt is een zeer ernstig gevolg dat niet alleen de Nam maar ook de overheid van te voren had moeten inschatten. De overheid verdient net als de NAM veel geld aan het winnen van gas. Toch had ook dezelfde overheid van te voren moeten inschatten dat het winnen van gas niet alleen maar geld binnen halen is. De schade aan de gedupeerde woningeigenaren en gemeenten moet ook worden vergoed. Hierbij wijzen de NAM en de overheid naar elkaar. Het is belangrijk dat men van deze moeizame communicatie leert. Voortaan moet van de voren een goede inschatting worden gemaakt van de mogelijke schade die kan ontstaan bij het winnen van gas. Hierbij moet men niet te krap rekenen. Ook verschillende andere belangrijke factoren in de omgeving moeten worden beschouwd. Hierbij kan men denken aan de lokale bevolking en de gemeenten. Deze partijen zijn over het algemeen niet blij met het winnen van gas. Desondanks kan men niet aan de belangen van deze partijen voorbij gaan alvorens men begint met het boren naar gas.