Wat is MAC-waarde of grenswaarde van een giftige stof?

MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een bepaalde giftige stof waarbij de effecten op de gezond nog nauwelijks merkbaar zijn voor volwassen gezonde mannen. Het is belangrijk om vooral dat laatste goed in de gaten te houden als men het heeft over de MAC-waarde. Deze waardes zijn namelijk gebaseerd op een gezonde volwassen man. Dit houdt in dat deze waarden niet automatisch van toepassing zijn voor vrouwen, kinderen, zieken, gehandicapten en mensen met een verlaagde weerstand.

Afkorting MAC
MAC staat voor Maximaal Aanvaarde Concentratie van een bepaalde (giftige) stof. In het Engels schrijft men MAC voluit als Maximum Allowable Concentration. Tegenwoordig gebruikt men in Nederland de zogenaamde grenswaarde en in het Engels de Threshold Limit Value (TLV). Het is interessant dat de MAC-waarde of grenswaarde van een stof daalt naarmate men meer onderzoek doet naar de giftigheid van stoffen. Het lijkt er daardoor op dat extra onderzoek er voor zorgt dat men meer bewust wordt van de gevaren van (giftige) stoffen.

Hoe lager de MAC-waarde hoe minder men van deze stof binnen mag krijgen, kortom een stof met een lage MAC-waarde of een lage grenswaarde is een zeer gevaarlijke stof. MAC-waarden zijn normen die voor de binnen-lucht gelden. Dit houdt in dat de MAC-waarde van toepassing is voor werkplaatsen die inpandig zijn. Voor de buitenlucht zijn ook grenswaarden voor giftige stoffen. Hier gelden MIC-waarden waarden voor giftige stoffen. MIC staat voor (maximale immissie concentratie) in het Engels Maximum Immision Concentration.

Definitie MAC-waarde
MAC kan worden gedefinieerd als:
De maximale concentratie van een damp, gas of nevel van een bepaalde stof in deatmosfeer van de werkplek, die gedurende een arbeidsperiode van 8 uur op een dag bij inademing geen onacceptabele schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de werknemers en het nageslacht van de werknemer.

De concentratie van een gasvormige stof drukt men uit in delen per miljoen oftewel parts per million. Dit wordt uitgedrukt in ppm. Als men het heeft over vaste stoffen dan gebruikt men de eenheid mg/m3.

Gevarengrens en grenswaarde
Maximaal Aanvaarde Concentratie (MAC) wordt tegenwoordig niet meer als aanduiding gebruikt in plaats daarvan heeft men het over een zogenaamde gevarengrens en een grenswaarde. De grenswaarden zijn te vinden in de Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW). Hierin kan men de grenswaarde van een stof opzoeken op de naam van de stof. In de Grenswaarden Stoffen op de Werkplek staan de wettelijke grenswaarden van stoffen. Het is belangrijk dat men goed rekening houdt met het feit dat men ook bij de grenswaarden uitgaat van gezonde volwassenen. Er zijn verschillende factoren die er voor kunnen zorgen dat mensen gevoeliger zijn voor vergiftiging. Als iemand bijvoorbeeld ziek of een laag gewicht heeft kan een giftige stof gevaarlijker zijn en een groter effect hebben op de gezondheid als de grenswaarde is bereikt.