Worden huurwoning gedwongen CO2 neutraal gemaakt in 2018?

Taskforce Bouw is één van de belangrijkste aanjagers op het gebied van het energieneutraal maken van woningen en andere gebouwen in Nederland. In 2050 zouden alle acht miljoen gebouwen die in Nederland staan CO2 neutraal moeten zijn. Dit houdt in dat deze gebouwen net zo veel CO2 uitstoten als ze zelf aan energie opwekken (door bijvoorbeeld zonnepanelen). Deze doelstelling is volgens verschillende instellingen te hoog gegrepen maar voorzitter Wientjes van Taskforce Bouw geeft aan dat de energietransitie snel kan verlopen. Daarbij denkt hij ook aan het stimuleren van het woningcorporaties om de Nederlandse huurwoningen energiezuiniger te maken.

Huurwoningen CO2 neutraal
Woningcorporaties moeten volgens de voorzitter van Taskforce Bouw gemakkelijker sociale huurwoningen kunnen verbouwen. Daarbij moeten hindernissen worden weggenomen. Op dit moment mag een blok huurwoningen bijvoorbeeld alleen wordengerenoveerd als 70 procent van de bewoners daarmee instemt. Deze voorwaarde zou moeten worden geschrapt volgens Wientjes. Bovendien zouden huurders in Nederland ook gestimuleerd moeten worden om vrijwillig in te stemmen en mee te doen aan de verduurzaming van de huurwoning die zijn betrekken. Dit zou volgens Wientjes gedaan kunnen worden door het achterstallig onderhoud aan de huurwoning meteen aan te pakken bij het verduurzamen van de woning. Zou zouden woningcorporaties bijvoorbeeld ook badkamers en keukens kunnen moderniseren tijdens de projecten die worden uitgevoerd voor de verduurzaming.

Draagvlak voor energietransitie en energiebesparing van groot belang
Ronald Paping is directeur van de Woonbond en heeft de plannen van de Taskforce Bouw ook gehoord. Hij is echter van mening dat de 70 procent instemming van de huurders van groot belang is voor een succesvolle energiebesparing en energietransitie van de huurwoningen. Hij benadrukt het belang van het draagvlak onder de huurders. Als dit draagvlak bij het CO2 neutraal maken van huurwoningen ter discussie wordt gesteld zal de weerstand alleen maar toenemen.

Instemmingsvoorwaarde geen vertraging
De instemmingsvoorwaarde blijkt echter volgens onderzoek geen vertraging op te leveren bij een groot deel van de renovaties en verbeteringen die worden doorgevoerd bij huurwoningen. Volgens Paping van de Woonbond zou in het onderzoek staan dat bij 90 procent van de renovaties de instemmingsvoorwaarde geen vertraging oplevert. De overige tien procent zou overigens niet per definitie tegen de renovaties zijn maar is vaak niet goed op de hoogte van de plannen of er is sprake van een gebrek aan goede communicatie tussen de woningbouwcorporatie en de huurders aldus Paping.

Huurverhoging door energiebesparing en energietransitie?
De verbouwingen die aan de huurwoning worden gedaan in het kader van de energietransitie moet er niet toe leiden dat de woonlasten omhoog gaan. Daarover zijn de betrokken partijen het in ieder geval eens. Zo mogen de kosten van de verbouwing die met de huur worden verrekend niet hoger zijn dan de besparing die de huurder heeft in de energiekosten. De rekening voor de energiebesparing van de huurwoning moet niet bij de huurder komen te liggen. De kosten voor de verbouwing van huurwoningen zullen echter volgens Wientjes van Taskforce Bouw wel lager komen te liggen als er echt grootschalig verduurzaamd wordt door de woningbouwcorporaties.