Vier grootste buitenlandse beleggers hebben 20.000 huurwoning in bezit in 2019

Buitenlandse beleggers die actief zijn op de Nederlandse woningmarkt hebben volgens de Volkskrant ongeveer 20.000 huurwoningen in bezit. Vanwege de prijsstijging de afgelopen jaren op de woningmarkt en het tekort aan beschikbare woningen in sommige gedeelten van Nederland zijn woningen een interessante belegging geworden. Met name in grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam worden in verhouding veel woningen aangeschaft door beleggingsorganisaties en particulieren om deze vervolgens te verhuren.

De Volkskrant geeft aan dat in ieder geval de vier grootste buitenlandse beleggers in totaal zo’n 20.000 huurwoningen in hun bezit hebben. Kleinere beleggers uit het buitenland zouden minder huurwoningen met elkaar in bezit hebben. Het feit dat huurwoningen als beleggingsobject worden beschouwd is niet gezond voor de woningmarkt. Het aanbod aan beschikbare koopwoningen is hierdoor gedaald en de huurprijzen zijn aanzienlijk omhoog gegaan. De huurprijzen zijn volgens de Volkskrant in een paar jaar tijd gestegen van gemiddeld 720 euro per maand naar 1100 euro per maand. Dat zorgt er ook voor dat mensen die in een huurwoning wonen nauwelijks de mogelijkheid krijgen om voor een koopwoning te sparen.

Daardoor komen veel mensen klem te zitten en dat is zeker geen goede ontwikkeling. Daarom kijken gemeenten naar oplossingen. Ze willen wetten en regels opstellen waardoor particuliere beleggers en bedrijven minder woningen kunnen aanschaffen om deze vervolgens te verhuren. Mogelijk worden er ook grenzen vastgelegd voor de maximale huur die men kan vragen voor een huurwoning. Deze wetten en regels zullen ook gaan gelden voor buitenlandse bedrijven die huurwoningen in Nederland in beheer en bemiddeling hebben.