Verduurzamen woningen stimuleren met leningen vanaf 2018

Taskforce Bouw heeft in januari 2018 verschillende tips genoemd met betrekking tot het CO2 neutraal maken van de Nederlandse gebouwen. In 2050 moeten namelijk alle gebouwen in Nederland CO2 neutraal zijn. Deze ambitie is stevig maar het kan snel gaan met de verduurzaming van Nederlandse gebouwen als alle betrokken partijen zich hiervoor inzetten. Wientjes heeft onder andere aangegeven dat de huurwoningen van woningbouwcorporaties doormiddel van stimuleringsmaatregelen energiezuiniger moeten worden gemaakt. Daarnaast zouden ook particuliere woningen massaal verduurzaamd moeten worden.

Verduurzamen particuliere woningen
Woningen van particulieren zijn in Nederland nog lang niet allemaal CO2 neutraal. Dat betekend dat er nogal wat moet gebeuren. Woningen die nog niet energieneutraal of CO2 neutraal zijn zullen vaak op verschillende manieren moeten worden aangepast. Dat zorgt er voor dat de ene woning meer verbouwd moet worden dan de andere woning. Maatwerk lijkt noodzakelijk en het verbouwen van woningen vereist bovendien een investering. Deze investering kunnen veel woningeigenaren niet volledig zelfstandig opbrengen. Daarom zou een lening voor een aantal woningeigenaren zeker een oplossing kunnen zijn.

Lening gekoppeld aan woning
Deze lening zou volgens Wientjes niet aan de eigenaar van de woning moeten worden gekoppeld maar meer aan de woning zelf. De 4 miljoen particuliere woningen in Nederland zouden daarom een lening moeten krijgen die overgenomen zou kunnen worden door een nieuwe eigenaar van de woning indien de woning verkocht zou worden. Deze mogelijkheid zou ook in het Regeerakkoord zijn opgenomen. De leningen zouden volgens Wientjes gefinancierd kunnen worden met geld uit de pensioenfondsen. Wientjes schat de investering voor de energietransitie en de energiebesparing op 30.000 tot 50.000 euro per huis.

Urgenda
Urgenda-directeur Marjan Minnesma geeft aan dat de kosten voor de verbouwing van een woning om deze energiezuiniger te maken in de praktijk mee kunnen vallen. Er zijn volgens haar twee verschillende manieren waarop mensen hun woningen energie-neutraal maken. De eerste manier is het compleet verbouwen van een woning door bijvoorbeeld een nieuw geïsoleerd dak en een geïsoleerde gevel te plaatsen. Dit is kostbaar en tijdrovend. De andere methode is goedkoper en is puur gericht op het isoleren van de bestaande muur en dak. Ook de aanpak van installaties is effectief evenals het aanbrengen van zonnepanelen en warmtepompen. Door gebruik te maken van warmtepompen en stadswarmte zou men ook afscheid kunnen nemen van aardgas en dat komt de energietransitie in de woningbouw ten goede.