Voorzitter Taskforce Bouw: pensioenfondsen laten investeren in verduurzaming schoolgebouwen

Wientjes, de voorzitter van Taskforce Bouw, is voorstander van het betrekken van pensioenfondsen bij het verduurzamen van gebouwen in Nederland. Pensioenfondsen zouden hun investeringen kunnen aanwenden voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Hierover zouden de betrokken partijen nog in gesprek moeten treden. Inmiddels ligt er echter wel een aanpak klaar voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

Volgens de voorzitter van Taskforce Bouw zou met het geld van pensioenfondsen een bijdrage kunnen worden geleverd aan het verduurzamen van schoolgebouwen. De pensioenfondsen zouden volgens hem scholen moeten bouwen en daarnaast het eigendom van bestaande schoolgebouwen moeten overnemen. Vervolgens zouden de pensioenfondsen de schoolgebouwen moeten laten verbouwen tot CO2 neutrale gebouwen. De schoolgebouwen zouden moeten worden verhuurd aan scholen. Eventueel zouden er extra gebouwen of huurwoningen op het terrein kunnen worden gebouwd zodat het geheel voor de nieuwe eigenaar aantrekkelijker zou worden om in een dergelijke investering te stappen.

De voorstellen van Wientjes worden echter afgewezen door de Vereniging Openbaar Onderwijs. Volgens deze instantie moeten lokale overheden gezamenlijk met schoolbesturen er voor zorgen dat er duurzame investeringen worden gedaan in gebouwen en terreinen rondom scholen. De gebouwen zouden niet aan “winst gerichte marktpartijen” moeten worden verkocht. Het verduurzamen van de basisschoolgebouwen zou ruim 10 miljard euro gaan kosten. Daarnaast zou ook het overdragen van het eigendom van de schoolgebouwen complex zijn aldus de PO-Raad. De PO-raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs in Nederland.