Dekkingsgraad pensioenfondsen PME en BPf Bouw verbeterd derde kwartaal 2017

De economische groei uit zich op verschillende manieren. Niet alleen de werkgelegenheid neemt toe in de bouw en de techniek ook de pensioenfondsen merken het herstel. Het rendement op het vermogen van de pensioenfondsen is toegenomen in het derde kwartaal van 2017. Daardoor is ook de dekkingsgraad toegenomen van de meeste pensioenfondsen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen
De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien in welke mate het fonds nu en in de toekomst financieel in staat is om de pensioenen van haar deelnemers uit te betalen. Over het algemeen moeten de meeste pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van meer dan 104 procent. Als er sprake is van een dekkingsgraad onder dit percentage dan spreekt men wel van een dekkingstekort. Pensioenfondsen beleggen de inleg van hun deelnemers vaak in beleggingsfondsen en andere financiële producten in de hoop dat ze meer rendement kunnen krijgen op dit vermogen.

De inkomsten van een pensioenfonds bestaan dus niet alleen uit premies maar ook uit rendement uit beleggingen. Daardoor neemt als het goed is het vermogen van de pensioenfondsen toe maar het is ook mogelijk dat het vermogen en dus ook de dekkingsgraad afneemt. Een stijging en daling in de dekkingsgraad is vaak gekoppeld aan de economische ontwikkelingen in een land. Nu het in Nederland wat beter gaat met de economie merken de pensioenfondsen dit ook.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen
Naast de dekkingsgraad van pensioenfondsen is er ook een beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend of de pensioenfondsen de pensioenuitkeringen mogen verhogen. De beleidsdekkingsgraad kan er echter ook voor zorgen dat pensioenfondsen op termijn hun pensioenuitkeringen moeten korten.

Pensioenfonds voor metaalelektro PME
PME is het pensioenfonds voor de metaalelektro. Bij dit pensioenfonds zijn de metaalbedrijven aangesloten en ook bedrijven in de elektrotechniek en installatietechniek. Daardoor zijn veel pensioengerechtigden uit de techniek afhankelijk van de pensioenuitkering van het PME. De beleidsdekkingsgraad van PME is echter ook verbeterd in het derde kwartaal van 2017. Deze beleidsdekkingsgraad steeg verder van 95,9 procent naar 98,4 procent. Ook de dekkingsgraad van PME steeg van 100 procent naar 101 ,6 procent. PME geeft aan dat er sprake is van een rentestijging en dat de aandelenkoersen omhoog zijn gegaan. Dit gebeurde vooral aan het einde van het derde kwartaal en zorgde voor de hogere dekkingsgraad. 

Pensioenfonds voor bouwpersoneel BPf Bouw
Ook de beleidsdekkingsgraad van Bpf Bouw is gestegen. Deze steeg naar 113 procent eind september. Dit percentage ligt 2,9 procentpunt hoger. Ook de actuele dekkingsgraad steeg van 115 procent naar 117,3 procent.