Gebouwgebonden financiering voor energietransitie woningen vanaf 2018?

Het klimaatakkoord werd dinsdag 10 juli 2018 gepresenteerd door minister Wiebes. Het ging hierbij om een klimaatakkoord op hoofdlijnen, het definitieve klimaatakkoord zal aan het einde van 2018 worden gepresenteerd. In het akkoord op hoofdlijnen werd al wel duidelijk gemaakt dat goed wordt nagedacht over de financiering van de energietransitie van de Nederlandse woningen. De omschakeling van aardgas naar duurzame energiebronnen gaat waarschijnlijk veel geld kosten en dat geld moet ergens vandaan komen. In het akkoord dat dinsdag 10 juli wed gepresenteerd werd gesproken over een gebouwgebonden financiering.

Gebouwgebonden financiering
Huizenbezitters moeten in de toekomst gemakkelijker een financiering kunnen krijgen waarmee ze hun woning kunnen verduurzamen en energieneutraler kunnen maken. Daarvoor is de gebouwgebonden financiering ingevoerd en opgenomen in het klimaatakkoord. De gebeouwgebonden financiering is gebonden aan een gebouw en niet aan de eigenaar van de woning. De hoogte van de gebouwgebonden lening is gekoppeld aan de besparing op de energierekening. Dat betekend dat de kosten van de lening niet hoger mogen zijn dan dat de verlaging van de energierekening ten gevolge van de aanpassingen die met de lening zijn bekostigd.

Kosten van energietransitie moeten omlaag
Verder zullen woningkopers bij elke aankoop een aanbod ontvangen om woningen te isoleren met financieringsmogelijkheden. Er moeten meer isolatiemaatregelen worden aangeboden. Bovendien moeten de isolatiemogelijkheden ook goedkoper worden gemaakt. Omdat er meer isolatiematerialen en andere producten worden gebruikt in het kader van de energietransitie kunnen de kosten ook meer gespreid worden. De overheid wil dat bouwbedrijven en installatiebedrijven minder kosten in rekening brengen voor producten die worden gebouw en geïnstalleerd in het kader van de energietransitie. Er moet rekening gehouden worden met kostendalingen van 15 procent tot mogelijk 50 procent tot 2030.