RvS geeft in juli 2018 toestemming voor aanleg windmolenpark in het IJsselmeer

De Raad van State (RvS) heeft haar toestemming geven voor de aanleg van een groot windmolenpark in het IJsselmeer. Het windmolenpark bestaat uit 89 windmolens en wordt geplaatst voor de Friese kust. De locatie van het windmolenpark is ter hoogte van Breezanddijk op ongeveer 6,5 kilometer van de Friese kust en krijgt daarom de naam Windpark Fryslân.

Er zijn wel verschillende bezwaren geuit tegen de bouw van het windmolenpark. De windmolens zouden er voor zorgen dat het watersportverkeer gehinderd zou worden. Er is onderzoek gedaan naar de bezwaren alleen blijkt uit deze onderzoeken dat het effect maar zeer gering is op het lokale toerisme, de watersport en de werkgelegenheid. De Raad van State geeft aan dat de locatie waar de windmolens zullen worden gebouwd nauwelijks wordt gebruikt door de watersport. De belangrijkste vaarroutes van het IJsselmeer doorkruisen het windmolenpark niet.

De kust van Makkum heeft ook nauwelijks last van de windmolens omdat die de windcondities over die afstand niet beïnvloeden. Het lijkt er op dat het windmolenpark nu gebouwd gaat worden omdat de bezwaren zijn verworpen. Het windmolenpark moet een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de energie doelstellingen uit het klimaatakkoord.