Verduurzaming woningen te kostbaar voor veel starters in 2018

Het verduurzamen van Nederlandse woningen is een belangrijk aspect van het klimaatakkoord. Door de woningen van Nederland te verduurzamen kan veel milieuvervuiling worden voorkomen. Een goede isolatie en een energietransitie op het gebied van de verwarming en elektriciteit van woningen worden als belangrijke oplossing genoemd op het gebied van verduurzaming van het Nederlandse woonbestand.

Starters en verduurzaming woningen
Het verduurzamen van woningen vereist echter niet alleen een creatieve geest en de nodige inspanningen, er is ook veel geld nodig voor de energietransitie en de energiebesparing. Dit geld hebben starters op de oververhitte woningmarkt meestal niet of nauwelijks. De woningprijzen gaan omhoog en zelfs energieverslindende woningen kosten veel geld. Bovendien moeten veel mensen bij het afsluiten van een hypotheek een deel van de woning met eigen geld bekostigen. Deze eigen bijdrage zorgt er voor dat er veel spaargeld in de woning verdwijnt nog voor deze verduurzaamd wordt. Starters houden daardoor niet of nauwelijks geld over om te investeren in de energietransitie van de woning. Als deze woningen op den duur van het aardgas af worden gesloten zal de gasgestookte centrale verwarming moeten worden vervangen door een warmtepomp of een andere duurzame verwarmingsinstallatie.

NVM
Veel starters hebben te weinig geld over na de aankoop van de woning om deze energietransitie te kunnen bekostigen. Dit geeft ook Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars aan. Voor veel starters zijn er bovendien te weinig duurzame nieuwbouwwoningen beschikbaar. Het streven volgens de Nationale Woonagenda is om de komende jaren ongeveer 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen. Deze ambitie zal in 2018 en 2019 niet waargemaakt gaan worden, verwacht de NVM.