Gebouwgebonden groene leningen voor verduurzaming woningen vanaf 2018?

Het Nederlandse woonbestand moet worden verduurzaamd. Dat betekent dat woningen energiezuiniger moeten worden. Daarnaast zullen veel woningen de energietransitie van aardgas naar een CO2 neutrale energiebron moeten maken. Zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame oplossingen voor de energievoorziening kosten echter geld.

De kosten voor de energietransitie moeten echter voor de huizenbezitters binnen de perken blijven. Het moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt om woningen te verduurzamen. Daarbij speelt geld een belangrijke rol. Daarom heeft de overheid plannen om zogenaamde groene leningen te verstrekken. Deze groene leningen worden speciaal beschikbaar gesteld om woningen en gebouwen te verduurzamen.

Gebouwgebonden lening
Mensen die een duurzame groene lening in de toekomst aanvragen kunnen dat echter niet aan zichzelf als persoon koppelen. In plaats daarvan wil de overheid de lening gebouwgebonden maken. Een gebouwgebonden lening is een lening die gekoppeld is aan het huis en niet aan de eigenaar. Als iemand zijn huis verkoopt, gaat ook de lening over op de volgende koper.

De gebouwgebonden financiering zorgt er voor dat mensen de investering met betrekking tot de verduurzaming van hun woning niet direct in hun eigen portemonnee gaan voelen. De lening is tegen een lagere rente dan gebruikelijk, althans dat is de opzet van de overheid. Het zou de bedoeling zijn dat de lagere energielasten er voor zorgen dat de rente van de lening wordt afgedekt. De hoogte van de rente is echter nog niet bekend gemaakt. De plannen van de overheid worden wel steeds concreter.