Belasting op aardgas omhoog en belasting op elektriciteit naar beneden vanaf 2018?

De overheid wil op verschillende manieren woningeigenaren stimuleren om te investeren in het energiezuinig maken van woningen en de energietransitie. De energietransitie is in feite de omschakeling van vervuilende energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen die CO2 neutraal zijn. Dat betekent voor veel woningen dat ze niet meer gebruik moeten maken van aardgas maar juist van andere energiedragers.

Energietransitie
Veel woningen zijn echter aangesloten op een aardgasnetwerk en hebben een centrale verwarming met een gasgestookte cv ketel. Het verstoken van aardgas staat ter discussie. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij wat er voor zorgt dat het broeikaseffect wordt vergroot. De broeikasgassen hopen zich op in de atmosfeer en laten de zonnestralen wel door maar laten de weerkaatsing van dit zonlicht en bijbehorende warmte niet meer door wanneer deze van de aarde terugkaatst. Dat zorgt er voor dat de aarde steeds warmer wordt. Bovendien staat aardgas ter discussie vanwege de problematiek in Groningen. Daar heeft de aardgaswinning voor een bodemdaling gezorgd met aardbevingen als gevolg.

Aardgasvrij bouwen
Het aardgasgebruik moet worden verminderd. Daarom gaat de overheid waarschijnlijk de belasting op aardgas verhogen. De belasting op groene stroom zal waarschijnlijk wel omlaag gaan. Op die manier worden alternatieven goedkoper. Woningen zouden bijvoorbeeld kunnen worden uitgerust met hybride warmtepompen en hybride ketels. Deze gecombineerde verwarmingssystemen zorgen er voor dat aardgas pas in de tweede plaats zal worden aangesproken als verwarmingsbron.

Ook warmte- en koudeopslag, stadsverwarming, blokverwarming en vergistingsinstallaties vormen een oplossing ter vervanging van aardgas. De overheid zal de energietransitie van aardgas naar de hiervoor genoemde verwarmingssystemen alleen maar toejuichen en bevorderen. Woningen hoeven vanaf 1 juli 2018 niet meer verplicht te worden aangesloten op het aardgasnetwerk. Dat maakt het al interessanter om woningen aan te sluiten op alternatieve energiebronnen.