Hoofdlijnen klimaatakkoord verduurzaming woningbestand

De verduurzaming van Nederland vereist verschillende aanpassingen. Onder andere het Nederlandse woningbestand moet grondig worden aangepakt. Verreweg de meeste woningen in Nederland zijn niet energieneutraal omdat ze aangesloten zijn op het aardgasnetwerk, nauwelijks geïsoleerd zijn en te veel energie verbruiken uit fossiele brandstoffen. Elektrische energie uit kolencentrales is eveneens milieubelastend omdat in deze centrales kolen worden verbrand waardoor CO2 in de atmosfeer wordt uitgestoten.

Klimaatakkoord
Het klimaatakkoord heeft echter de bepaling dat in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten mogen worden ten opzichte van 1990. De CO2 uitstoot moet ten opzichte van 1990 dus met de helft omlaag. Een belangrijke stap die hierin gemaakt moet worden is het afbouwen van het aardgasgebruik, kortom Nederlandse woningen en bedrijven moeten van het aardgas af. In plaats van aardgas moeten woningen op een duurzame manier worden verwarmd door bijvoorbeeld stadsverwarming en geothermie. Het is de bedoeling dat de komende drie jaar in totaal 102.500 bestaande corporatiewoningen van het gas worden afgehaald en op een andere manier worden verwarmd. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Voor die tijd moeten installaties aangebracht worden die het gebruik van aardgas overbodig moeten maken. Vanaf 1 juli 2018 worden nieuwbouwwoningen niet meer verplicht aangesloten op het aardgasnetwerk.

Energiezuiniger maken van woningen

Gemeenten krijgen een belangrijke rol in de energietransitie omdat het onmogelijk is om alle woningeigenaren zelf verantwoordelijk te maken voor het bedenken van oplossingen om hun woningen energiezuiniger te maken. In plaats daarvan komt de verantwoordelijkheid meer te liggen bij gemeenten. Gemeenten moeten de komende jaren plannen ontwikkelen over de manieren waarop bepaalde wijken energiezuiniger kunnen worden gemaakt. Daar is haast bij geboden. Voor het einde van 2021 moeten de gemeenten hun beeldvorming over de energietransitie hebben vastgesteld. Ook moet een planning worden opgesteld waarin is aangegeven welke wijken wanneer zullen worden aangepast.

Warmtepompen, stadverwarming en warmtenetten
De aanpak van de energietransitie voor de woningen is dus wijkgericht. Woningen worden wijk voor wijk in Nederland verduurzaamd. Men kan gebruik maken van zogenaamde warmtenetten in de vorm van stadsverwarming of blokverwarming. Ook kan men de verwarming helemaal elektrisch maken. Het gebruik van duurzaam gas en warmtepompen is ook mogelijk. Samen met woningeigenaren en eigenaren van bedrijfscomplexen en utiliteit wordt gezocht naar de beste oplossingen.