Verduurzaming 12.000 Nederlandse wijken voor 2050

Nederland moet haast maken met het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Dit klinkt echter veel eenvoudiger dan het is. Zo moeten er vele woningen verduurzaamd worden. Het verduurzamen van woningen en wijken is echter van verschillende factoren afhankelijk. Zo moet er aandacht besteed worden aan het reduceren van energieverspilling. Woningen moeten daarvoor energiezuiniger worden en beter worden geïsoleerd. Kierdichtheid, muurisolatie en drielaags glas zijn daarbij belangrijke factoren. Koudebruggen moeten worden besteden. Dit gebeurd vooral bij nieuwe nulwoningen, balanswoningen en passief huizen. Echter moeten ook bestaande woningen worden aangepakt.

Verduurzaming woonbestand
Het woonbestand van Nederland is echter zeer divers. Er zijn veel verschillende huizen met verschillende isolatiewaarden. Ook de energievoorziening van woning verschilt. Sommige woningen zijn goed geïsoleerd terwijl andere woningen niet of nauwelijks zijn geïsoleerd en bijvoorbeeld nog geen thermopaneramen hebben of vloerisolatie. Verder zijn de meeste woningen nog aangesloten op aardgas. Het verstoken van aardgas vormt nog steeds een belangrijke factor in de CO2 uitstoot van Nederland. Ook het elektriciteitsverbruik uit kolencentrales zorgt voor een enorme CO2 productie. Woningen zullen dus ook voor de elektriciteitsvoorziening aanpassingen moeten krijgen. Dat kan in de vorm van zonnepanelen maar ook een gezamenlijke aansluiting op een windmolenpark.

CO2 neutraal en energiezuinig
Voor alle 12.000 wijken in Nederland zijn plannen in ontwikkeling met betrekking tot de verduurzaming. Voor 2050 moeten deze wijken duurzaam zijn. De overheid heeft Nederland opgedeeld in dertig zogenaamde ‘energie-regio’s’. In deze energie-regio’s gaan gemeenten, energiebedrijven en provincies met elkaar bekijken hoe de wijken het beste kunnen worden verduurzaamd. Daarbij wordt gekeken hoe energiezuinig en CO2 neutraal de wijken op dit moment zijn en wat er aan gedaan moet worden om deze wijken nog energiezuiniger te maken. Een belangrijk aspect is het afschakelen van het aantal woningen dat op aardgas is aangesloten. Warmtepompen en stadsverwarming vormen een belangrijke oplossing evenals vergistinginstallaties. De oplossingen zijn divers daarom is een goede afstemming noodzakelijk.