Aardgasvrije Wijken programma van start in 2018

Aardgasvrije Wijken is het programma waarmee het onderzoeksinstituut TNO antwoorden en oplossingen probeert te vinden om wijken in Nederland niet meer afhankelijk te laten zijn van aardgas als energiebron. Er moet volgens de TNO een aardgastransitie komen. Dit is een specifieke energietransitie die gericht is op het beperken van het gebruik van aardgas. Aardgasvrije Wijken klinkt ambitieus want in Nederland zijn er anno 2018 nog nauwelijks aardgasvrije wijken aanwezig. Bovendien worden ook in veel nieuwe wijken de woningen gewoon op aardgas aangesloten terwijl er duurzame alternatieve verwarmingsbronnen beschikbaar zijn.

Aardgastransitie

De aardgastransitie moet niet alleen plaatsvinden in de nieuwbouw maar ook in de gebouwde omgeving. Deze transitie moet volgens de TNO efficiënter gaan verlopen. De huidige doelstelling om in 2050 de CO2 emissie geheel op nul procent te zetten lijkt echter volgens de onderzoekers moeilijk haalbaar. Per dag zouden in Nederland duizend woningen moeten worden omgebouwd om de klimaatdoelstelling te halen. In 2018 worden echter in het geheel 1000 woningen omgebouwd met het oog op de energietransitie. Duizendwoningen per dag is dan een onmogelijke opgave.

Vacatures en BBL
Bovendien gaat ook het tekort aan technisch personeel de komende tijd een gigantisch probleem opleveren. De meeste installatie en elektrobedrijven hebben in 2018 al moeite om met hun beperkte personeelsbezetting aan de doelstellingen en deadlines van hun opdrachtgevers te voldoen. Installatiebedrijven hebben veel vacatures open gezet en hebben ook samenwerkingsverbanden in het leven geroepen met uitzendbureaus en opleidingsinstituten waaronder ROC’s. Samen met deze partijen worden BBL trajecten opgestart om mensen die geen technische achtergrond hebben toch te ontwikkelen tot een technisch specialist die kan bijdragen aan de energietransitie.

Aardgasvrije Wijken
Volgens Frits Verheij, coördinator van het programma Aardgasvrije Wijken, is er nog een grote uitdaging in de komende tijd als het gaat om de energietransitie. Toch is hij hoopvol “Als we dachten dat het niet kon, zou TNO niet akkoord zijn gegaan met deze samenwerking met de overheid.” Er zal echter wel wat moeten veranderen volgens de TNO. Zo zouden er goedkopere methoden moeten worden ontwikkeld om woningen van het aardgas af te halen en te verwarmen met andere energiebronnen. In 2022 zouden er door het onderzoeksinstituut een aantal plannen moeten zijn uitgewerkt. Annelies Huygen, energie-expert en hoogleraar aan de UvA, geeft aan dat bewoners ook inspraak moeten hebben in de plannen en deze plannen moeten bovendien ook nog betaalbaar zijn. De focus ligt daardoor mede op het reduceren van kosten.