Technisch uitzendbureau maakt goede start in 2018

Technische uitzendbureaus in Nederland merken dat veel technische bedrijven in januari vacatures uitzetten op internet en delen met uitzendorganisaties. Dat is een logische ontwikkeling wat veel bedrijven in de bouw en techniek hebben een tekort aan technisch personeel. Dit tekort ontstond al in 2017 maar lijkt aan te houden in 2018. In de bouw hebben veel bedrijven het nog erg druk. De orderportefeuilles van bedrijven zijn vol maar er is dikwijls een tekort aan ervaren krachten om de opdrachten tijdig en vakkundig te voltooien.

Effect van de economische crisis
Door de economische crisis hebben verschillende bouwbedrijven afscheid moeten nemen van personeel. Sommige bouwbedrijven gingen zelfs failliet. De economische crisis heeft in de bouwsector hard toegeslagen en dat heeft een effect gehad op de arbeidsmarkt. Er kwam veel bouwpersoneel en ander technisch personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt en een grote groep van hen is inmiddels omgeschoold naar andere functies en beroepsgroepen. Daarnaast zijn er ook technische personeelsleden met pensioen gegaan.

Tekort aan technisch personeel
Vanwege de problemen in de bouw en de techniek zijn er tijdens de economische crisis nauwelijks leerlingen gestart met een technische opleiding. De leerlingen die wel de keuze hebben gemaakt zijn lang niet voldoende om de gaten in de arbeidsmarkt op te vullen. Het tekort aan bouwpersoneel en overig technisch personeel zorgt er voor dat bouwbedrijven en technische bedrijven keuzes moeten maken. Vaak zoeken ze de samenwerking op met opleidingsinstituten en uitzendbureaus om aan nieuwe arbeidskrachten te komen.

Technisch uitzendbureau moet in actie komen
In 2018 moeten technische uitzendbureaus in actie komen. Uiteraard zullen uitzendbureaus in de techniek, waaronder VCU uitzendbureaus, er voor moeten zorgen dat ze geschikt personeel kunnen vinden voor hun opdrachtgevers. Ze zullen echter ook moeten investeren in de ontwikkeling van werklozen. Doormiddel van opleidingen en trainingen kunnen ze werklozen helpen om een functie te bemachtigen in de techniek of de bouw. Het investeren in personeel wordt belangrijker dan ooit. Kennis is belangrijk in een kenniseconomie en de bouw en de techniek vormen een wezenlijk onderdeel uit van deze kenniseconomie. Daarom moeten er investeringen worden gedaan. Op die manier kan de arbeidsmarkt weer in balans komen en komt de vraag naar technisch personeel en het aanbod van technisch personeel weer in evenwicht. De start van 2018 is voor veel uitzendbureaus goed maar om er een echt succesvol jaar van te maken moeten uitzendbureaus meer doen dan alleen uitzenden van uitzendkrachten.