Er moet meer werk gemaakt worden van klimaatdoelstellingen in 2019

Het komende jaar moet meer worden gedaan om de klimaatdoelstellingen te behalen. Veel huishoudens en bedrijven hebben nog verouderde installaties waarin aardgas wordt verstookt. De meeste woningen hebben bijvoorbeeld nog een gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie. Deze verwarmingsinstallaties moeten in het kader van de energietransitie worden verduurzaamd. Dat houdt in dat de cv-installaties vervangen moeten worden door hybride cv installaties die gedeeltelijk op warmtepompen draaien. Nog beter is het wanneer de cv-ketels volledig worden vervangen door warmtepompen. Een hybride installatie is namelijk als er piekwarmte wordt gevraagd nog steeds afhankelijk van aardgas.

Vergistingsinstallaties, warmte en koude opslag, geothermie en stadverwarming zijn allemaal installaties die gebruikt kunnen worden om woningen en utiliteit duurzaam te verwarmen. Veel mensen en bedrijven kennen de mogelijkheden om hun gebouwen duurzaam te verwarmen niet of nauwelijks. Daarom is er meer advies nodig op dit gebied. Ook is het belangrijk dat mensen een duidelijk beeld krijgen van de bekostiging en de besparing die door deze installaties wordt gerealiseerd. De kosten van duurzame energie-installaties vormen voor veel mensen een belangrijke drempel om niet over te stappen op andere energiebronnen.

Daarom moet de overheid op dit vlak ondersteuning blijven bieden. Ook woningbouwcorporaties maken zich zorgen over de kosten van het verduurzamen van hun woningenbestand. De overheid is van deze zorgen op de hoogte en zal naar passende oplossingen moeten zoeken. Alleen met effectieve oplossingen kunnen de klimaatdoelstellingen worden behaald. In 2019 moet er echter hard gewerkt worden aan het behalen van deze doelstellingen. De overheid moet daarbij ondersteund worden door voldoende technisch personeel.

Dit vormt echter een belangrijk probleem. Er is weinig instroom van extra installatiemonteurs en elektromonteurs. Opleidingsinstituten, uitzendbureaus en andere organisaties zetten zich al in om meer installatiemonteurs en elektromonteurs op de arbeidsmarkt beschikbaar te krijgen. Op die manier werken verschillende spelers op de arbeidsmarkt met elkaar samen. Het is echter de vraag of deze inspanningen voldoende zijn om de energietransitie tot een succes te maken in het komende jaar. Toch zijn alle inspanningen op dit gebied welkom.