Woningzoekers worden creatiever in 2019

Het zoeken en vooral het vinden van een betaalbare woning in 2019 is niet eenvoudig. Daarom gaan steeds meer mensen creatiever op zoek. Zo proberen sommige woningzoekers via woningcorporaties aan geschikte betaalbare koopwoningen te komen. Woningcorporaties verkopen soms een deel van de woningen die ze in bezit hebben tegen scherpe prijzen. Soms loopt de korting op de aanschaf prijs tot wel 30 procent van de huidige marktwaarde. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet men de woning wel een tijd bewonen of men moet de korting terugbetalen als men weer gaat verhuizen.

Weer andere woningzoekers vragen hun ouders om mee te helpen met de financiering. Ze kunnen bijvoorbeeld ook via de generatiehypotheek een garantstelling regelen. Dan staan de ouders voor een deel van de lening garant. Dan kan de zoon of dochter van de ouders een duurdere woning kopen met een hogere hypotheek. Deze maatregelen zijn echter niet voor iedereen mogelijk en de vraag is of deze noodmaatregelen echt een oplossing vormen op de woningmarkt. Juist door deze creatieve maatregelen wordt extra duidelijk dat de woningmarkt in Nederland ook in 2019 nog lang niet gezond is.

Veel woningprijzen liggen te hoog. Dat komt niet om dat de waarde van woningen is toegenomen maar vooral omdat het aanbod heel beperkt is. Dat heeft een opdrijvende werking gehad voor de verkoopprijzen van woningen. De economische groei komt langzaam maar zeker tot stilstand. Dat heeft een rechtstreeks effect op de prijs van woningen. Als de economische groei afneemt en de koopkracht daalt zullen ook de woningprijzen dalen. Daar komt bij dat de hypotheekrente de komende tijd nog wel laag zal blijven maar niet voor eeuwig. Uiteindelijk gaat de hypotheekrente omhoog en dat heeft een direct effect op de leenmogelijkheden voor een woning. Mensen kunnen minder lenen en de prijzen van woningen gaan omlaag.