Veel energieverlies bij niet-geïsoleerde woningen kan voorkomen worden

Woningisolatie krijgt meer aandacht van de Nederlandse overheid. Het wordt weer mogelijk om subsidie te ontvangen voor het optimaliseren van de isolatie van woningen. De overheid is namelijk ook overtuigd dat het isoleren van woningen beter is voor het milieu maar ook beter is voor de portemonnee van mensen. Er kan namelijk energie worden bespaard als woningen de warmte beter vast houden. Energie kost geld en bovendien zijn veel woningen voor de verwarming nog afhankelijk van aardgas en juist het verstoken van aardgas moet worden gestopt om de CO2 emissie te verlagen maar ook om de aardgaswinning in Groningen te reduceren.

Een dalende vraag naar aardgas zorgt er voor dat er minder aardgas opgepompt hoeft te worden uit de Nederlandse aardbodem. Woningisolatie aanbrengen wordt dus vanuit verschillende perspectieven gestimuleerd. Als men een slecht of niet-geïsoleerde woning gaat isoleren dan kan veel energieverlies worden voorkomen. In totaal verliest een woning zonder isolatie ongeveer dertig procent van de energie via vloeren, dak en de muren. Dat betekent dat ongeveer een derde van de energie of warmte van de woning niet wordt binnengehouden.

Men zou met deze gegevens in het achterhoofd ongeveer een derde van de energierekening kunnen besparen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de organisatie Energy Saving Trust’s. Afhankelijk van de woningomvang kunnen op jaarbasis honderden euro’s worden bespaard op de energierekening. Omdat er in 2019 weer subsidies mogelijk zijn voor woningisolatie is dit jaar een goed jaar om aan de slag te gaan met het energiezuinig maken van woningen. Verschillende bedrijven op de markt adverteren hier ook mee. De ene aanpassing aan ze woning levert echter een grotere energiebesparing op dat de andere. Daarom is het belangrijk dat mensen zich goed laten informeren voordat de verbouwing of renovatie plaatsvind.