Woningtekort neemt toe in Nederland in 2016 en 2017

In Nederland neemt het tekort aan woningen toe. Dit staat in het dagblad Trouw. Volgens het nieuwsbericht van Trouw neemt het aantal huishoudens in Nederland toe ten opzichte van het aantal woningen dat in Nederland nieuw gebouwd wordt. Naar schatting loopt het te kort aan woningen in Nederland ieder jaar met 30.000 woningen op. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft geeft aan dat in Nederland jaarlijks ongeveer 80.000 nieuwe woningen nodig zijn. Volgens de hoogleraar komt dit alleen door het stijgende aantal huishoudens. Ook de grote groep vluchtelingen die Nederland opneemt zorgt er voor dat er meer mensen gehuisvest moeten worden. Verder worden jaarlijks ongeveer 15.000 bestaande woningen gesloopt waardoor het woningaanbod afneemt.

Jaarlijks stijgt het aantal huishoudens in Nederland met 50.000 á 60.000 mensen. Vooral het aantal alleenstaanden neemt toe. In 2015 bleef het aantal nieuwe huishoudens onder de 50.000 steken. Volgens hoogleraar Boelhouwer wordt het woningtekort niet snel opgelost. Daarbij is aangegeven dat er bouwbedrijven nodig zijn om nieuwe woningen te bouwen. Door de economische crisis zijn echter veel bouwbedrijven in Nederland failliet gegaan. Dit had tot gevolg dat veel bouwbedrijven hun baan hebben verloren. Zowel nieuwbouwkoopwoningen als nieuwbouwhuurwoningen zijn nodig om het te kort aan woningen op te vangen. In deze sectoren heerst nu in sommige delen van Nederland al een schaarste.

Reactie van Technisch Werken
Bouwbedrijven hebben in Nederland over het algemeen niet te klagen over te weinig opdrachten. De woningbouw trok in 2015 al aan. In 2016 gaat deze groei in de woningbouw door. Ondanks dat blijkt uit het bericht van Trouw dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor de gezinnen in Nederland. Daaruit kan men concluderen dat de woningbouw in Nederland nog een goede toekomst tegemoet gaat de komende jaren. Het beschikbare bouwpersoneel op de arbeidsmarkt zal de komende tijd alleen maar schaarser worden.