Werkloosheid in Nederland neemt af in mei 2016

De werkloosheid neemt af in Nederland. De afname is gestaag maar wel duidelijk merkbaar. In mei 2016 waren er in Nederland nog 560.000 mensen op zoek naar werk. Ten opzichte van mei 2015 is dit aantal 57.000 werklozen lager. Dit komt naar voren uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is al drie maanden achter elkaar sprak van een daling in het aantal werklozen. Deze daling is gemiddeld ongeveer 7000 werklozen per maand. In totaal is de werkloosheid in Nederland in de maand mei ongeveer 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen onder de jongeren daalt niet. Werklozen in de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar raken sneller aan een baan. In deze leeftijdsgroep daalt de werkloosheid al meer dan twee jaar voortdurend. Ook onder 45-plussers is er sprake van een daling onder de werklozen. Deze daling trad in aan het einde van 2015.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Toch blijven bepaalde groepen kwetsbaar. Naast jongeren merken ook oudere werkzoekenden dat het moeilijk is om een baan te vinden op de arbeidsmarkt. Men heeft het dan over het algemeen over 50 plussers. Voor deze groep worden speciale regelingen aangeboden door de overheid. Desondanks blijken deze regelingen onvoldoende om het aantal werkloze vijftig plussers te reduceren. Er staan nieuwe plannen op de agenda voor 2017. Misschien zijn die plannen effectief.