Landbouwmechanisatie en metaalindustrie zijn innovatief in Nederland in 2016

Nederlandse bedrijven worden innovatiever volgens het CBS. Het gaat hierbij zowel om technische innovatie als om innovatie in processen waardoor bedrijven effectiever kunnen werken. De innovatie vindt niet in alle segmenten even sterk plaats. Vooral in de landbouwsector wordt veel innovatie toegepast de afgelopen jaren. Landbouwprocessen worden in sterke mate gemechaniseerd en geautomatiseerd waardoor meer snelheid en een hogere kwaliteit geleverd kan worden. Verder doet ook de metaalindustrie het goed als het gaat over innovatie. In deze sectoren neemt het aandeel van innoverende bedrijven toe.

Minder innovatieve sectoren
Niet alle sectoren doen het even goed als het gaat om innovatie. Volgens het CBS blijven veel bedrijven die zich richten op reparatie juist achter. Ook installatiebedrijven zijn volgens het statistiekbureau niet altijd even innovatief. Bedrijven in de afvalinzameling en afvalverwerking zijn ook verhoudingsgewijs nauwelijks innovatief. Een andere sector die weinig innovatieve sector is de transportmiddelenindustrie.

Volgens het CBS hebben in de periode van 2012 tot en met 2014 ongeveer negentienduizend bedrijven een technologische innovatie doorgevoerd. Het gaat hierbij dan meestal om producten die in grote mate verbetert zijn of productieprocessen die zijn geoptimaliseerd.

Reactie van Technisch Werken
Innovatie is belangrijk in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven. Er moet meer aandacht worden besteed aan innovatie en daar is over het algemeen hoog opgeleid personeel voor nodig. Men moet echter niet vergeten dat veel ideeën voor innovaties gewoon op de werkvloer ontstaan. Monteurs en lassers kunnen snellere en eenvoudiger manieren bedenken om werkprocessen uit te voeren. Innovatie moet daarom zeker niet alleen in de top van een organisatie worden bedacht. De werkvloer moet er ook bij worden betrokken. Dat bevordert bovendien het draagvlak.