Vraag naar innovatief technisch personeel neemt toe in 2019

Innovatie wordt steeds belangrijker de overheid en het bedrijfsleven zijn daar van overtuigd. Dat blijkt onder andere uit het bericht dat de Nederlandse overheid samen met het bedrijfsleven en de wetenschap de komende zeven jaar in totaal 2 miljard euro beschikbaar willen stellen voor het onderzoek, de ontwikkeling en de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI). In 2019 wordt hier door het kabinet als 64 miljoen euro uitgetrokken. Daarbij werd ook nog eens aangegeven dat de overheid de ambitie heeft om die bijdrage in de toekomst te verdubbelen. Dit is goed nieuws voor de technische sector en de automatiseringsbranche. De overheid benadrukt het belang van innovatie voor de positie van Nederland als kenniseconomie in de wereld.

Technologische ontwikkelingen ziet men terug in innovatieve producten zoals smartphones, zelfrijdende auto’s en elektrische voertuigen. Wat men echter vaak niet ziet is de grote hoeveelheid technisch personeel die deze ontwikkelingen bedenkt, ontwerpt, produceert en onderhoudt. Dit technisch personeel is noodzakelijk voor het slagen op het gebied van innovatie. Geen wonder dat het aantal vacatures voor engineers en tekenaars toeneemt op de arbeidsmarkt. Ook neemt de vraag toe op het gebied van calculators, werkvoorbereiders en onderzoekers op een research en development afdeling. Bedrijven willen investeren in de toekomst en hebben daar vakkundig personeel voor nodig. Technische uitzendbureaus, recruiters, headhunters zien deze ontwikkelingen al geruime tijd aankomen. Het vacatureaanbod in de functiegroepen neemt toe.

Ook de vraag naar uitvoerende technische specialisten neemt toe op de arbeidsmarkt. Monteurs met een mechantronica achtergrond of een opleiding in de werktuigbouwkunde worden veel gevraagd. Daarnaast neemt ook de vraag naar onderhoudsmonteurs en storingsmonteurs toe op de arbeidsmarkt. Omdat het aanbod op de arbeidsmarkt beperkt is wordt er meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van vakkrachten. Opleidingen en trainingen zorgen er voor dat minder ervaren personeel opgeleid wordt tot vakkrachten. Zo worden de personeelstekorten gedeeltelijk opgelost. Toch is dit slechts een begin er zal nog veel meer moeten worden gedaan om het tekort aan technisch innovatief personeel voor de toekomst op te lossen.