Bijtelling elektrische auto’s gaat wijzigen in 2020

Elektrische auto’s zijn de toekomst. De overheid is er van overtuigd dat elektrisch rijden duurzamer is dan vervoer en transport doormiddel van auto’s die op fossiele brandstoffen zoals diesel, LPG en benzine rijden. Om die reden heeft de overheid de afgelopen tijd verschillende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd die elektrisch rijden goedkoper en aantrekkelijker maken voor consumenten en bedrijven.

Voor zakelijke rijders is er bijvoorbeeld een gunstige bijtellingsregel voor elektrische auto’s. Deze bijtelling is gunstiger voor elektrische auto’s dan voor auto’s die bijvoorbeeld op benzine, LPG of diesel rijden. Door de gunstige bijtelling hebben veel zakelijke rijders gekozen voor een elektrische auto. De bijtellingsregels zijn echter niet een vast gegeven. Dat betekent dat de bijtellingsregels kunnen wijzigen. Dat is nu precies wat er gaat gebeuren in 2020. Dan gaat de bijtelling van elektrische auto’s naar acht procent terwijl dit percentage in 2019 nog 4 procent is. Deze percentages zijn van toepassing op auto’s met een cataloguswaarde tot 45.000 euro. Voor het gedeelte boven dat catalogusbedrag is de bijtelling 22 procent.

De komende tijd zal de bijtelling op elektrische auto’s gaan stijgen. In 2019 is dat nog 4 procent maar dat stijgt naar 8 procent in 2020 en de daarop volgende jaren naar 12, 16, 17 tot 22 procent in 2026. De maximale catalogusprijs waarover het lage bijtellingstarief telt, daalt van de huidige 50.000 euro naar 45.000 euro in 2020 tot 40.000 euro vanaf 2021.