Vraag naar technisch personeel stabiliseert eind 2019

Aan het einde van 2019 staan er nog veel vacatures open in de techniek. Toch komen er niet veel meer vacatures bij in technische sectoren en de bouw. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen die in het derde en vierde kwartaal plaatsvonden. Toen werd er meer dan ooit gesproken over stikstof en PFAS. Veel bedrijven in de bouw en civiele techniek ontdekken direct de belemmeringen door deze factoren. Er wordt minder gebouwd en dat heeft gevolgen voor toeleveranciers van de bouw. Er worden minder bouwmaterialen ingekocht maar ook minder personeel aangenomen. Bouwbedrijven worden voorzichtiger en nemen juist minder snel werknemers vast aan. Dat staat haaks op wat de overheid wil namelijk zoveel mogelijk vaste contracten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Ook wil de overheid dat er meer huizen worden gebouwd want er is een krapte op de woningmarkt. Door de problematiek rondom stikstof en PFAS lijken die extra woningen er niet snel te komen. De overheid heeft wel een aantal oplossingen bedacht door bijvoorbeeld de maximumsnelheid in Nederland te verlagen maar veel effect zal dat waarschijnlijk niet uit gaan halen tenzij er goed op gehandhaafd wordt. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Vragen zijn er overigens in overvloed op de arbeidsmarkt en de technische sectoren. Ook over de handelsoorlog tussen Amerika en China bijvoorbeeld en de Brexit. Dit alles zorgt er voor dat bedrijven voorzichtiger worden en minder geld gaan investeren. Ook consumenten worden voorzichtiger. De economische groei gaat vertragen en dat heeft een effect op de omzet en afzet in de techniek en de bouw. De vacatures blijven nog wel even open staan maar er zal niet veel meer bij komen.