Woningprijzen omlaag vanaf 2022?

De prijzen van woningen zullen het komende jaar steeds verder onder druk komen te staan. Verschillende factoren hebben een belangrijke invloed op de woningmarkt. Een belangrijke factor is natuurlijk de vraag de andere factor is het aanbod. Dit aanbod lijkt iets toe te nemen maar de vraag naar woningen lijkt te dalen. Dat wil niet zeggen dat er minder mensen zijn die een huis willen kopen. Dat aantal zal waarschijnlijk nauwelijks zijn afgenomen. Wel is duidelijk dat steeds meer mensen de woningmarkt voor gezien houden omdat ze geen woning kunnen betalen of omdat ze niet de woning meer kunnen betalen die ze eerder op het oog hadden.

Minder interesse in de woningmarkt

De koopbereidheid neemt af. De daling op dit gebied is ook het gevolg van de economische ontwikkelingen. Een recessie ligt op de loer en het consumentenvertrouwen neemt af. Er wordt al voorzichtig gesproken van een toename in de werkloosheid. Deze toename zou een logisch gevolg kunnen zijn van de huidige economische strubbelingen. De economie zou wel kunnen groeien maar er zijn te weinig vakkrachten en te weinig grondstoffen en materialen beschikbaar om de economie meer productie te laten draaien. Dat is niet alleen het geval in de reguliere productie-industrie maar ook in de bouwindustrie. Het aanbod van nieuwe woningen zal door de stikstofcrisis bovendien niet heel sterk gaan toenemen. Dat kan weer betekenen dat de vraag naar bestaande woningen toe gaat nemen. Mensen moeten dan echter wel voldoende koopbereidheid en financiële middelen hebben. Dat lijkt op dit moment nog niet het geval.

ECB rente en hypotheekrente

De ECB heeft de beleidsrente verhoogd met een half procent. Daardoor is de rente uitgekomen op 2 procent. Dat is echter nog maar het begin. Veel hypotheekverstrekkers zullen de komende tijd op basis van deze ECB beslissing hun rente ook gaan verhogen. Dat betekent hogere hypotheekrentes en dus hogere vaste lasten voor iedereen die een hoge hypotheek moet nemen. De ECB zal de komende tijd de ECB beleidsrente verder gaan verhogen. Daardoor is de stijging in de hypotheekrente waarschijnlijk niet voorbij. Nu de hypotheekrente hoger wordt en de inflatie hoog is zullen mensen keuzes moeten maken. De boodschappen en energie worden duurder. Dat maakt de vaste lasten duurder. Hogere hypotheekrente betekent nog hogere maandlasten. De berekening die gemaakt moet worden wordt complexer en er zijn bijna geen middelen om lagere hypotheken af te sluiten door belastingvrije schenkingen. De jubelton verdwijnt na 2022 en wordt tot ongeveer een derde gereduceerd door de overheid in een overgangsregeling. Mensen moeten daarom meer eigen geld hebben of gewoon minder bieden op woningen. De gemiddelde woningprijs kan daarom alleen maar verder omlaag gaan.