Technischwerken.nl wenst iedereen een fijne Kerst 2022

De medewerkers van Technischwerken.nl wensen iedereen een fijne Kerst toe. Het afgelopen jaar hebben meer dan een miljoen mensen de website van Technischwerken bezocht voor informatie, vacatures en nieuwsberichten. De website is de afgelopen tijd behoorlijk in omvang gegroeid en loopt nu tegen de 10.000 teksten aan. De komende tijd zullen er nog tientallen teksten verschijnen want er is veel gebeurd de afgelopen tijd. De economie heeft een behoorlijke groei doorgemaakt maar het gebrek aan personeel en grondstoffen heeft er voor gezorgd dat de groei niet voldoende kan doorzetten.

Ontwikkelingen in de bouw en techniek

Daarnaast is er ook een belangrijke ontwikkeling geweest op het gebied van stikstof. De bouwsector zal door de stikstofuitspraak voor grotere drempels worden gesteld waardoor de woningbouw in Nederland niet aanzienlijk zal toenemen. Dat heeft ook weer gevolgen voor onderaannemers waaronder de installateurs. Voor elektromonteurs en installatiemonteurs zal er de komende tijd echter nog voldoende werk in het verschiet zijn. De verduurzaming gaat namelijk gewoon door. Een proces dat door Technischwerken.nl nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Verduurzaming en techniek zijn met elkaar verbonden. Daarbij komt natuurlijk niet alleen uitvoerende techniek aan de orde maar ook engineering, tekenen en werkvoorbereiding. Al deze aspecten gezamenlijk zijn met elkaar verbonden.

Vacatures en Technicum

Door de toename in de werkdruk in de technische sector staan er ook meer vacatures open in verschillende technische vakgebieden. Daarnaast ontstaan er ook meer schommelingen in de economische groei door gebrek aan personeel en grondstoffen. Om die reden is er ook meer vraag flexkrachten waaronder uitzendkrachten. Technische uitzendbureaus hebben tegen het einde van het jaar meer aanvragen gekregen. Met name veel vacatures voor installatiemonteurs, elektromonteurs en mechatronicamonteurs. Technischwerken.nl publiceert deze vacatures in samenwerking met Technicum.