Windenergiebeleid voor Waddengebied moet duidelijker aldus Waddenvereniging

Windenergie trekt de aandacht van verschillende belangengroepen in Nederland. De succesverhalen over de Duitse windenergie zorgen er voor dat verschillende bedrijven en instanties overwegen om te investeren in windenergie. Voor het opwekken van windenergie zijn grote windturbines nodig. Deze windturbines of windmolens moeten een plek hebben waar ze veel wind vangen zonder dat ze de horizon “vervuilen”. Het Waddengebied is één van de gebieden die wordt genoemd als mogelijke locatie voor windmolens. Inmiddels zijn er verschillende plannen geschreven over het plaatsen van windmolens in dit gebied.

Waddenvereniging wil energieplan
De Waddenvereniging wil graag dat er één plan wordt opgesteld voor alle windmolens die in het Waddengebied geplaatst zouden moeten worden. Op dit moment is er volgens de Waddenvereniging geen regie over de plannen met betrekking tot windenergie in het Waddengebied. Op dit moment worden plannen gevormd door de drie noordelijke provincies en het Rijk. Deze verschillende instanties bepalen nu afzonderlijk van elkaar waar ze de windmolens zouden willen plaatsen. Hierdoor ontstaan verschillende plannen die onderling niet goed op elkaar zijn afgestemd. Volgens de Waddenvereniging wordt het totaalbeeld van het Waddengebied door de verschillende plannen onvoldoende onder ogen gezien. Het totaalbeeld van het Waddengebied is volgens de Waddenvereniging juist zo belangrijk. Daarom pleit de vereniging voor het beoordelen van de onderlinge samenhang van de plannen voor het Waddengebied. Dit beoordelen van de samenhang acht de Waddenvereniging zelfs noodzakelijk.

De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de toename van het aantal windmolens dat geplaatst wordt in het kwetsbare natuurgebied. Duurzame energie vindt de vereniging belangrijk maar windmolens in het Waddengebied passen niet bij de ruimte, de rust en de weidsheid die hoort bij de Wadden.

Reactie van Technisch Werken
De Waddenvereniging heeft een belangrijk punt. Er worden in Nederland veel afzonderlijke plannen ontwikkelt met betrekking tot duurzame energie. Het spreekwoordelijke ‘wiel’ wordt daardoor regelmatig opnieuw uitgevonden. Door de krachten van de verschillende beleidsmakers te bundelen kunnen plannen worden opgesteld van een hogere kwaliteit. Daarnaast kan men het totaalbeeld van het Waddengebied als richtlijn gebruiken. In sommige delen kunnen misschien meer windmolens worden geplaatst terwijl in andere gebieden windmolens juist helemaal niet gewenst zijn. Tussen overheidsinstellingen ontbreekt het helaas vaker aan onderlinge afstemming. Het zou mooi zijn als de overheid luistert naar de oproep van de Waddenvereniging. Dit komt namelijk de effectiviteit van de plannen met betrekking tot duurzame energie alleen maar ten goede.