Pensioenopbouw ZZP’ers moet verplicht worden aldus de jongerenorganisaties van de coalitiepartijen

Verschillende politieke partijen hebben jongerenorganisaties. Ook de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben jongerenorganisaties. Deze organisaties hebben zich onder andere gebogen over het vraagstuk met betrekking tot zzp en pensioen. De jongerenorganisaties zijn gezamenlijk tot de overtuiging gekomen dat er een algemene pensioenplicht moet zijn die ook voor zzp’ers zou moeten gelden.

Alle belastingbetalers moeten pensioen opbouwen
Volgens de jongerenorganisaties JOVD, JD, CDJA en Perspectief zou iedereen die belasting betaald een verplicht pensioen moeten opbouwen. De organisaties hebben hun visie op dit onderwerp gepubliceerd in een manifest. Dit gebeurde op woensdag 11 april 2018. Het is bijzonder dat de jongerenorganisaties gezamenlijk tot dit standpunt zijn gekomen. Een aantal coalitiepartijen wil namelijk geen verplicht pensioen opleggen aan zelfstandigen zonder personeel. De coalitiepartijen VVD en D66 zijn felle tegenstanders van een pensioenplicht zzp’ers.

Doorsneepremie
De jongerenorganisaties zijn het met hun standpunt over het verplichte pensioen voor zzp’ers niet eens met de huidige koers van het kabinet op de pensioenplicht nog niet door te voeren. Wel zijn de jongerenorganisaties het eens met de afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie. Deze afschaffing is in regeerakkoord opgenomen. Volgens de jongeren zorgde de doorsneepremie er voor dat er een vermogensherverdeling plaatsvind van jong naar oud. Met de invoering van de doorsneepremie werd bepaald dat iedereen dezelfde pensioenpremie betaald ongeacht de leeftijd. Jongeren zouden dan net zoveel aan pensioen moeten afdragen als ouderen en dat is niet eerlijk volgens de jongerenorganisaties. Het introduceren van een persoonlijk pensioenvermogen wordt door de organisaties beschouwd als een positieve ontwikkeling.