Verplicht werk leidt tot oneerlijke concurrentie aldus FNV in 2016

In verschillende gemeenten in Nederland worden mensen die in een uitkeringspositie zitten gedwongen om een bepaalde tegenprestatie te verrichten. Sinds vorig jaar mogen gemeenten mensen met een bijstandsuitkering dwingen tot een tegenprestatie. Dit mag volgens de wet echter niet ten koste gaan van de banen en werkgelegenheid in de regio.

Werken met behoud van uitkering
Meestal worden mensen in een uitkeringspositie gedwongen om onbetaald werk uit te voeren. Het uitvoeren van dit werk zorgt er voor dat de persoon zijn of haar uitkering kan behouden. Als de persoon het werk weigert kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar uitkering. Daarom voelen de personen in deze trajecten zich verplicht om het werk dat wordt aangeboden door de gemeenten ook daadwerkelijk uit te voeren. Volgens de FNV zorgt deze werkwijze er echter voor dat betaalde krachten worden verdrongen op de arbeidsmarkt.

Oneerlijke concurrentie
De FNV geeft aan dat werken zonder loon kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Daardoor kunnen ook echte banen verdwijnen aldus de FNV in de Lokale Monitor. De Lokale Monitor is op woensdag 14 september 2016 verschenen. In dit onderzoek heeft de FNV het sociale beleid van Nederlandse gemeenten beoordeeld. Volgens de FNV doet bijna de helft van de Nederlandse gemeenten  onderzoek of de verplichte tewerkstelling daadwerkelijk oneerlijke concurrentie kan veroorzaken. in totaal zijn 144 gemeenten benaderd voor het onderzoek van de FNV hiervan gaf 49 procent aan dat ze bij de tewerkstellingstrajecten ook toetsen op mogelijke verdringing van banen en arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Nuttig instrument
Vijfentwintig procent van de gemeenten die zijn benaderd geeft aan dat de tegenprestatie een nuttig instrument is. Daarnaast gaf een aantal gemeenten aan dat een beetje verdringing op de arbeidsmarkt wel acceptabel is. Weer andere gemeenten gaven aan dat ze niet de capaciteit hebben om te toetsen of er sprake is van verdringing.