Helft zzp’ers tegen verplichte pensioenopbouw vanaf 2017

Ongeveer de helft van alle zelfstandigen zonder personeel in Nederland wenst geen verplichte pensioensopbouw voor zelfstandigen. Daarnaast zouden ook steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) besluiten om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze informatie komt naar voren uit de ZZP Succes Index die vrijdag 10 november 2017 is gepubliceerd. De informatie uit de ZZP Succes Index gaat over het derde kwartaal van 2017 en is door onderzoeksbureau GfK in kaart gebracht in opdracht van ABN Amro.

Onderzoeksbureau GfK had tijdens het onderzoek vijfhonderd zzp’ers en honderdvijftig “potentieel startende zzp’ers” met een enquête benaderd. Veel zelfstandigen zijn ook in kwartaal drie van 2017 negatief over verplichte pensioenregelingen voor zzp’ers. Deze houding blijven ze hebben ten opzichte van dit onderwerp ondanks de waarschuwingen van economen. Deze economen waarschuwen namelijk dat zzp’ers zonder pensioensregeling een financieel risico aangaan. Als de zzp’ers namelijk met pensioen gaan zullen ze te maken krijgen met een financieel probleem. Ongeveer vijfentwintig procent van de ervaren zzp’ers is daarom van mening dat het verplicht stellen van een pensioenopbouw en pensioenregeling verstandig is. Daarnaast is ongeveer 46 procent tegen het verplichten van een pensioenregeling. In het onderzoek heeft 29 procent van de benaderde personen aangegeven dat ze geen mening hebben over dit onderwerp.