Kosten voor bouwplannen worden duidelijker vanaf 1 april 2017

Gemeenten brengen kosten in rekening als bedrijven en projectontwikkelaars een bouwplan indienen voor grote bouwprojecten. Gemeenten hebben van de overheid altijd een bepaalde vrijheid gekregen om de hoogte van de leges en de bijkomende kosten zelf te bepalen maar daar komt nu verandering.  Vanaf 1 april 2017 is er een maximaal bedrag dat gemeenten in rekening mogen voor bouwplannen.  Het gaat daarbij om de zogenaamde plankosten.

Dit bedrag is door de gemeente vastgesteld en is gekoppeld aan de prijs die de gemeente rekent voor de aanleg van een nieuwe groenvoorziening of een openbare weg in verband met het bouwplan. Momenteel worden er door gemeenten verschillende plankosten gehanteerd. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars weten daardoor niet goed wat de totale bouwkosten zijn. De plankosten moeten door de gemeenten transparanter worden gemaakt door de zogenaamde plankosten duidelijker in kaart te brengen voor projectontwikkelaars.

Omgevingsvergunning
Hierboven heeft men het over bouwplannen. Als particulieren een vergunning willen aanvragen voor een bouwactiviteit gaat dit via een digitaal omgevingsloket. Men vroeg in het verleden een bouwvergunning aan maar tegenwoordig heeft men het over een omgevingsvergunning. Dit is echter anders dan het hierboven genoemde bouwplan. De aanvraag met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt echter ook door de gemeente beoordeeld.

De gemeente brengt hier kosten voor in rekening ook worden er leges in rekening gebracht bij de aanvrager van de omgevingsvergunning. Deze kosten houden echter niet verband met de nieuwe groenvoorziening of een openbare weg die naar het gebouw wordt aangelegd. Vaak liggen deze wegen en groenstroken er al wanneer bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage, schuur of dakkapel wordt aangevraagd.