Wetenschappers zijn zeker: opwarming van de aarde grotendeels te wijten aan de mens

Volgens internationale wetenschappers is de opwarming van de aarde mede te wijten aan de activiteiten van de mens. Om dit te bepalen hebben wetenschappers een ‘gouden standaard’ gehanteerd. Met deze gouden standaard is de zekerheid vastgelegd waarmee wetenschappers hun uitspraak kunnen ondersteunen. Volgens de wetenschappers kan nu met zekerheid worden gezegd dat het menselijk handelen een cruciale bijdrage levert aan de versnelde opwarming van de aarde.

De afgelopen tijd hebben wetenschappers de resultaten van een aantal belangrijke onderzoeken met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij om zogenaamde gezaghebbende onderzoeken op het gebied van klimaatverandering die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. In totaal zijn drie van deze onderzoeken naast elkaar neergelegd. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de kans dat de aarde niet sneller opwarmt door toedoen van de mens 1 op de 3,5 miljoen is. Volgens de wetenschappers is door dit resultaat een hoge mate van waarschijnlijkheid bereikt. Deze mate van waarschijnlijkheid wordt een ‘gouden standaard’ genoemd. De gouden standaard is een maat waarmee in de fysische wetenschappen een waarschijnlijkheid aanduiden. Het bericht van de onderzoekers werd weergegeven in een artikel in het blad Nature Climate Change.