Wetenschappers: stop subsidies voor biomassa vanaf 2019

Een Europese koepel van wetenschappers heeft aangegeven dat overheden moeten stoppen met het investeren in biomassacentrales. In Europa wordt door verschillende overheden subsidie verstrekt voor biomassacentrales en ook de Nederlandse overheid houdt zich hier mee bezig. De investeringen in biomassa zijn echter volgens de wetenschappers zinloos en kunnen zelfs averechts werken.

Meer CO2 uitstoot

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) heeft aangeven dat er meer CO2 emissie ontstaat als men energie gaat opwekken uit biomassa dan wanneer men kolen of aardgas gaat gebruiken voor de energievoorziening. Dit staat in een artikel in het Algemeen Dagblad. In het artikel wordt ook een reactie weergegeven van hoogleraar Louise Vet. Deze hoogleraar zit namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de milieugroep van EASAC.

Louise Vet geeft aan dat biomassa een hele slechte energiebron is. Het verbranden van houdt levert namelijk weinig energie op maar zorgt er wel voor dat er meer CO2 wordt uitgestoten. Er moet namelijk meer hout worden verbrand om dezelfde hoeveelheid energie te produceren als men gewend is met bijvoorbeeld aardgas. Hout is dus een slechte energiedrager. Als men hout zou verbranden zou er netto meer CO2 uit de schoorsteen verdwijnen in de atmosfeer ten opzichte van aardgas.

Volgens een Europese afspraak hoeven de Europese landen de uitstoot van biomassa niet in de totale optelsom van CO2 uitstoot weer te geven. Dat zorgt er voor dat deze CO2 emissie wel plaatsvind maar niet geregistreerd wordt. In totaal reserveert Nederland 11,4 miljard euro aan subsidie voor het bevorderen van biomassa-installaties. Binnen een paar jaar zullen er in Nederland 628 biomassacentrales in Nederland worden gebouwd en in gebruik genomen. Deze biomassacentrales worden beschouwd als duurzame energiebron waarmee de klimaatdoelen zouden kunnen worden behaald. Toch is dit een vertekenend beeld.

Stoppen met biomassacentrales
Een nieuwe Europese afspraak geeft echter aan dat de CO2-uitstoot van biomassa alleen meetelt in het land waar de biomassa is geoogst. Als de biomassa in de vorm van bomen wordt geoogst zou er nieuwe aanplant moeten worden gerealiseerd. In dat geval zou biomassa duurzaam zijn omdat het niet op zo raken. Volgens de hoogleraar is dit echter een waanidee. Het zou jaren duren of zelfs decennia voordat dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuwe bomen. Ze staat in haar kritiek niet alleen. Zo heeft de stikstofcommissie van oud-minister Remkes ook een advies aan het kabinet uitgebracht om te stoppen met subsidies voor meer biomassacentrales.