Kolencentrales ombouwen om biomassa te verstoken vanaf 2018

Taco Douma de directeur van de Duitse energiereus RWE geeft aan dat kolencentrales niet gesloten moeten worden maar juist moeten worden omgebouwd zodat ze geschikt zijn om biomassa te verstoken. Volgens hem wordt de CO2 uitstoot hierdoor beperkt. De kolencentrales staan er al volgens de directeur en het zou beter zijn als we deze gaan recyclen dan dat we ze zouden moeten sluiten. De kolen moeten er echter wel uit.

De RWE directeur zou graag twee kolencentrales willen ombouwen zodat er biomassa mee verstookt kan worden. Het gaat om een kolencentrale in Geertruidenberg en een kolencentrale in de Eemshaven. Deze kolencentrales zouden in 2030  volledig op biomassa moeten draaien. Dit betekend dat de kolen er uit moeten en dat men deze elektriciteitscentrales voor 100 procent op biomassa gaat stoken.

CO2 afvangen
De CO2 emissie die vrijkomt bij de omgebouwde elektriciteitscentrales zou volgens Douma afgevangen kunnen worden. Volgens hem zou de CO2 op termijn kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van bioplastics. Daarnaast zouden van het afgevangen CO2 ook andere producten gemaakt kunnen worden waar op dit moment nog fossiele grondstoffen voor worden gebruikt zoals aardolie en aardgas. Volgens de RWE-directeur zouden door deze werkwijze vier keer zoveel broeikasgassen worden bespaard dan wanneer de kolencentrales volledig gesloten zouden worden. Het hergebruiken van CO2 zal in de toekomst onontkoombaar zijn volgens Douma.

De energiereus RWE zal de komende acht jaar bijna 1 miljard euro aan subsidie ontvangen om biomassa bij te gaan stoken in de elektriciteitscentrales in Geertruidenberg en Eemshaven. De komende jaren wil de Nederlandse regering de vijf kolencentrales gaan sluiten. Daarnaast wil de overheid ook het betalen van subsidies voor het bijstoken van biomassa inperken. Dit staat echter wel haaks op de wensen van de RWE.