Natuur & Milieu wijst op schadelijke effecten biomassa in 2018

Biomassa is niet zo duurzaam als gedacht volgens de organisatie Natuur & Milieu. Uit een onderzoek van deze milieuorganisatie komt naar voren dat de onderhandelaars van het klimaatakkoord bovendien rekening houden met de beschikbaarheid van veel meer biomassa dan in de praktijk gerealiseerd kan worden. Do zouden de onderhandelaars er vanuit gaan dat er 2 tot 4 keer zoveel biomassa beschikbaar is dan daadwerkelijk het geval is.

Bovendien zou het verbranden van biomassa meer schadelijke consequenties hebben dan tot nu wordt verwacht. Biomassa is in feite niet-fossiele brandstof. Hierbij kun je denken aan houtsnippers, houtpallets en mest. Als er weinig biomassa beschikbaar is kan de houtkap toenemen. Dat kan leiden tot ontbossing. Ook kan er een verlies van biodiversiteit ontstaan, landroof en concurrentie met voedselteelt. Volgens Natuur & Milieu komt er bij de verstoking van biomassa veel CO2 vrij. Deze CO2 emissie ontstaat niet alleen tijdens het verbranden van de houtsnippers en andere biomassa maar ook tijdens het produceren en verwerken van deze biologische brandstof. Daardoor is “de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal” volgens Natuur & Milieu.