Subsidieregeling praktijkleren loopt definitief door tot 2023

De looptijd voor de Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot en met 2023. Dat zorgt er voor dat de komende jaren nog van deze subsidie gebruik kan worden gemaakt. In eerste instantie zou de Subsidieregeling praktijkleren eind 2018 komen te vervallen. Dit is echter niet de enige wijziging die is doorgevoerd. Uit een evaluatie met betrekking tot deze regeling is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een aantal uitbreidingen. Hierbij kun je denken aan het praktijkdeel van duale hbo-opleidingen in de sector Zorg en Welzijn. In de zorg is er een krapte aan personeel op de arbeidsmarkt. Daardoor zou de subsidieregeling praktijkleren ook voor de duale hbo opleidingen in deze sector van toepassing moeten worden.

Er is sprake van een noodzaak tot extra scholing van mbo-gediplomeerden. Mbo-ers zouden na het behalen van hun mbo-diploma meer mogelijkheden moeten krijgen om een duale hbo-opleiding te volgen in de zorg. Er zijn echter niet altijd voldoende middelen bij werkgevers in de zorg om de duale hbo-ers goed te ondersteunen. Daarom zou de Subsidieregeling praktijkleren ook voor deze groep moeten gelden. Een andere wijziging die in de regeling is opgenomen heeft te maken met de subsidieplafonds. Deze subsidieplafonds zullen voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 op een later moment in de Staatscourant worden bekend gemaakt. De verlening van de regeling maakt duidelijk dat de overheid praktijkleren ook de komende jaren wil stimuleren.