Gasverkoop GasTerra loopt terug in 2018 door beperkingen gasproductie in Groningen

GasTerra heeft vorig jaar veel minder gas verkocht dan het jaar ervoor. De daling in de gasverkoop is een gevolg van een productiebeperking van aardgas uit Groningen. In 2017 daalde het verkoopvolume van GasTerra naar bijna 57 miljard kubieke meter. In 2016 was dit verkoopvolume nog 64 miljard kubieke meter.

Omzet GasTerra

De omzetdaling bleef toch binnen de perken omdat de gasprijs in 2017 gemiddeld wel iets hoger lag. In totaal kwam de omzet uit op 9,6 miljard euro dat is iets lager dan de 9,9 miljard euro omzet die het bedrijf in 2016 had behaald.

Energietransitie en gasproductie
GasTerra geeft aan dat de vraag naar aardgas op termijn waarschijnlijk zal dalen. Op dit moment is aardgas nog wel een ”onmisbaar en kostenefficiënt onderdeel” van een klimaatneutrale energiehuishouding aldus GasTerra. Toch kan men aardgas niet bepaald klimaatneutraal of CO2 neutraal noemen.

De energietransitie zorgt er juist voor dat men in Nederland steeds minder afhankelijk wordt van aardgas. Het is echter nog niet zover dat men volledig zonder aardgas kan. Ook hybride warmtepompen of hybride cv-ketels verstoken nog een bepaalde hoeveelheid aardgas. Een hybride oplossing in de vorm van een hybride warmtepomp zorgt er wel voor dat er minder aardgas wordt verstookt.

Passiefhuis of nulwoning
Stadsverwarming en blokverwarming zijn nog efficiëntere oplossingen maar maken mensen ook afhankelijk van een externe energiebron. Veel beter is het wanneer een woning in staat is om volledig zelf in de energiebehoefte te voorzien. Deze ambitie wordt onder andere uitgedragen in het concept van een passief huis of nulwoning. Deze woningen zijn eigenlijk CO2 neutraal of klimaatneutraal.

De meeste passiefhuizen en nulwoningen zullen in de toekomst zonder aardgasaansluiting worden gebouwd. Aardgasvrij bouwen zal steeds vaker plaatsvinden. Daarvoor wordt zelfs de wet aangepast. De wet schrijft tot en met 2017 nog voor dat elke woning aangesloten moet worden op het aardgasnetwerk. Dat gaat in de toekomst veranderen want er zijn veel betere oplossingen voor het klimaat waarmee woningen verwarmd kunnen worden.