CPB: innovatiesubsidies vooral gunstig voor grote techbedrijven in 2018

De subsidies die vanuit de overheid worden verstrekt voor innovatie zijn vooral gunstig voor grote techbedrijven zoals Booking.com. Deze grotere bedrijven zouden een financieel voordeel kunnen behalen met de subsidies die vanuit de overheid worden verstrekt om innovatie te bevorderen. Kleinere ondernemingen en zogenaamde startups zouden niet of nauwelijks profiteren.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zorgen de innovatiesubsidies er voor dat bepaalde bedrijven juist groter worden en meer voordeel krijgen op de markt dan kleine bedrijven. Dat is volgens het CPB niet wenselijk. Volgens het CPB zouden twee subsidieregelingen voor onderzoek en ontwikkeling of research & development de voorlopers in de markt bevoordelen ten opzichte van nieuwkomers zoals startups. De subsidies zouden daardoor vooral naar ‘traditionele’ bedrijven gaan.

Innovatiebox
De innovatiebox is een voorbeeld van een subsidie die voor grote bedrijven interessant is. Deze innovatiesubsidies is voor winstgevende bedrijven die in het verleden innovaties hebben gedaan. Er zijn echter ook startups en andere nieuwe bedrijven die nu bezig zijn met innovatie en daarvoor juist investeringen nodig hebben. Die bedrijven hebben nu een nadeel ten opzichte van de gerenommeerde bedrijven volgens het CPB. Daarom pleit het CPB voor de afschaffing van de innovatiebox. In een toelichting geeft het CPB aan: “afschaffen van de innovatiebox zorgt voor een gelijker speelveld”.