Te weinig duurzame biomassa beschikbaar voor behalen klimaatakkoord in 2030

Het klimaatakkoord bevat verschillende soorten maatregelen waardoor de CO2 emissie en de emissie van andere broeikasgassen kan worden verlaagd. Het blijkt echter dat een aantal van deze maatregelen in de praktijk niet realiseerbaar is. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van biomassa. Volgens een onderzoek van Natuur & Milieu gaan de onderhandelaars in het klimaatakkoord uit van een bepaalde hoeveelheid biomassa die in de praktijk helemaal niet beschikbaar is.

Biomassa
Biomassa is in feite een verzamelnaam van een grote groep niet-fossiele brandstoffen. Hierbij kun je denken aan houtsnippers, mais, mest en andere soorten natuurlijk afval. Biomassa wordt beschouwd als duurzame vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Biomassa is echter net als fossiele brandstoffen niet onbeperkt beschikbaar. Daar moet goed rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de klimaatdoelstellingen.

Te weinig biomassa beschikbaar
Tijdens de onderhandelingen voor het klimaatakkoord wordt op dit moment rekening gehouden met een grote hoeveelheid beschikbare biomassa. Zo wordt uitgegaan van twee tot zelfs vier keer zoveel biomassa als er in de praktijk daadwerkelijk beschikbaar zal zijn. Natuur & Milieu heeft berekend dat er jaarlijks ongeveer 200 petajoule aan biomassa duurzaam beschikbaar is.

Aanpassen doelstellingen
Volgens de onderhandelaars zou er in 2030 ongeveer 340 tot 570 petajoule biomassa bovenop de 200 petajoule uit de bestaande plannen beschikbaar komen. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Daarom zijn de doelstellingen met betrekking tot het gebruik van biomassa onrealistisch. Deze doelstellingen moeten daarom volgens de milieuorganisatie worden aangepast. Ook de stimuleringssubsidie zou moeten worden afgeschaft.