Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 2022

Komende maandag gaat de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden van kracht. Deze wet zou volgens de overheid de positie van werknemers moeten verbeteren in Nederland. Er zijn verschillende bepalingen in opgenomen. Zo wordt scholing van werknemers vaker vergoed. Daarnaast komt er ook meer ruimte om bijbaantjes te krijgen. Er zijn echter niet alleen meer morgelijkheden voor werknemers op de arbeidsmarkt. Werkgevers krijgen namelijk ook meer ruimte. Zo kunnen werkgevers in bepaalde gevallen een oproepkracht verplichten om naar het werk te gaan. Daarnaast kunnen werkgevers in sommige gevallen van hun werknemers vragen om alle bijbaantjes en vrijwilligerswerk op te geven. De nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden heeft als doel om personeelsleden in Nederland meer regelmaat en duidelijkheid te geven in hun werk. Verder krijgen werknemers ook op andere gebieden meer rechten.

De nieuwe wet zorgt er voor dat werknemers meer inzicht krijgen wanneer ze wel en niet moeten werken. Dat is gunstig voor werknemers die regelmatig wisselende dagen en uren werken. Samen met de werknemer zal de werkgever vooraf moeten bepalen wanneer de werknemer zal worden ingezet. Dat is vooral belangrijk voor mensen die niet altijd evenveel uren werken zoals oproepkrachten. Wanneer werkgevers een beroep doen op de werknemer buiten de afgesproken uren dan kan de werknemer weigeren om te werken. Personeel is echter wel verplicht om op de opgegeven uren en momenten arbeid te verrichten. Als de werknemer dat niet doet kan de werkgever dat beschouwen als werkweigering. Een nieuwe afspraak in de wet is dat werknemers die een half jaar in dienst zijn en vaak onregelmatig werken, bij hun werkgever mogen vragen om een werkrooster met meer vaste uren en dagen. Dit hoeft een werkgever overigens niet altijd in mee te honoreren.