Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 2022

Komende maandag gaat de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden van kracht. Deze wet zou volgens de overheid de positie van werknemers moeten verbeteren in Nederland. Er zijn verschillende bepalingen in opgenomen. Zo wordt scholing van werknemers vaker vergoed. Daarnaast komt er ook meer ruimte om bijbaantjes te krijgen. Er zijn echter niet alleen meer morgelijkheden … Read more