Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgde voor 77.000 ontslagen sinds 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werd door de overheid beschouwd als een oplossing om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. In feite is de WAB met name gericht op het reduceren van flexibele arbeid in Nederland. Bij deze doelstelling wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat flexibele arbeid een belangrijke factor is in de economie waarbij pieken en dalen in vraag en aanbod op de markt ook een uitwerking hebben op de productie in bedrijven. Flexwerk is voor zowel personeel als voor bedrijven vaak een oplossing. De WAB heeft er echter voor gezorgd dat flexibele arbeid duurder is geworden. Daarnaast zouden ongeveer 77.000 mensen hun werk hebben verloren ten gevolge van deze wet. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van ABN AMRO.

Ontslagen flexwerkers vanuit WAB

Uit het onderzoek blijkt dat vanaf mei 2019 ongeveer 5 procent van in totaal 1,5 miljoen tijdelijke contracten is opgezegd als gevolg van de WAB. De WAB ging in op 1 januari 2020 inging en had juist de doelstelling dat meer bedrijven flexwerkers een vast dienstverband zouden aanbieden. Deze prikkel werd vooral financieel door bijvoorbeeld bedrijven een lagere WW-premie te laten betalen voor werknemers met een vast contract. Verder kregen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden door de WAB en ook oproepkrachten kregen meer zekerheid op werk en inkomen door de invoering van deze wet. Toch heeft deze wet een averechts effect gehad. Alle vormen van flexibele arbeid zijn duurder geworden behalve zzp waarbij mensen in feite zelfstandige ondernemer zijn.

Flexwerkers in het nauw

De ABN AMRO geeft in een reactie aan dat veel werkgevers de logische keuze hebben gemaakt om de arbeidsrelatie met flexibele werknemers te beëindigen. Daarnaast zijn volgens de ABN AMRO de tijdelijke contracten niet aantoonbaar vervangen door vaste contracten. Een groot aantal flexibele arbeidskrachten werd door de WAB werkloos daarnaast is een deel ook zelfstandige zonder personeel geworden. Dat zijn de zogenaamde zzp’ers. Verder heeft ook een deel van de ontslagen flexwerkers de arbeidsmarkt verlaten. Hoewel de afgelopen periode ook door de coronacrisis is geplaagd is de ABN AMRO er zeker van dat de 77.000 banen zijn verloren door de wet arbeidsmarkt in balans. Sinds mei 2019 zijn er volgens de bank namelijk nog veel meer tijdelijke contracten opgezegd. De opzeggingen zijn niet in de 77.000 meegenomen omdat deze ontslagen andere oorzaken hadden. Hierbij kun je denken aan oorzaken zoals de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt.