Wet Arbeidsmarkt in Balans Wab zorgt voor problemen bij seizoenswerk vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking treden. Dat betekent dat er veel gaat veranderen op de arbeidsmarkt. Een sector die deze verandering sterk zal merken is de uitzendbranche maar ook veel opdrachtgevers van uitzendbureaus zullen zeker te maken krijgen met de bepalingen uit de Wab. Sectoren die te maken hebben met seizoenswerk zullen bijvoorbeeld in sterke mate te maken hebben met de bepalingen uit deze wet.

In de zomer worden bijvoorbeeld veel seizoenwerkers als uitzendkrachten ingezet om bedrijven te ondersteunen tijdens piekdrukte. Denk hierbij aan de werkzaamheden in de horeca maar ook in de recreatiebranche. Daar zijn tijdens de vakantieperiode extra krachten nodig om het werk op te vangen. Een groot aantal van deze krachten wordt als tijdelijke kracht via een uitzendorganisatie ingeleend. De Wab zorgt er echter voor dat personeel dat als seizoenwerker wordt ingeleend als uitzendkracht het komende jaar veel duurder gaat woden.

De WW-premie voor flexwerkers gaat namelijk per 1 januari omhoog van 3,6 naar 7,8 procent. Dit gebeurd ten gevolge van de Wab, Voor vaste krachten zal de WW-premie juist dalen naar 2,8 procent. Dat zorgt er voor dat vaste krachten op het gebied van WW-premie goedkoper worden ten opzichte van flexibele krachten. De overheid heeft dit bepaald in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zodat werkgevers vanaf 1 januari meer vaste contracten zouden gaan geven aan hun personeel. Daarnaast wordt het makkelijker én goedkoper om werknemers te ontslaan.

Het grote probleem is echter dat in bepaalde sectoren bedrijven helemaal niet staan te springen om flexkrachten een vast contract te bieden. Door seizoenswerk en projectwerk kunnen in een korte periode veel mensen nodig zijn maar zijn deze mensen op de lange termijn niet inzetbaar omdat er in een jaar voor veel bedrijven ook rustige periodes zijn waarin er eigenlijk geen extra personeel nodig is op de loonlijst. Dat zorgt er voor dat die bedrijven flexwerkers zullen blijven inzetten in de piekperiodes en noodgedwongen meer WW-premie moeten betalen. Niet alle bedrijven staan gunstig tegenover deze ontwikkeling.