Uniper wil vanaf 2021 een groene waterstoffabriek bouwen in Rotterdamse haven

Groene waterstof is de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws verschenen. Dit gas zou een goede vervanger kunnen zijn voor aardgas en zou daarmee de verduurzaming van energievoorziening kunnen ondersteunen. Waterstof is pas echt groen als het wordt geproduceerd met hernieuwbare energie. Daarvoor heb je elektrische stroom nodig die uit hernieuwbare energie is opgewekt zoals zonlicht en windkracht. Omdat waterstof dus geproduceerd moet worden zal de productielocatie zo dicht mogelijk bij installaties moeten plaatsvinden waar hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Uniper

De Duitse stroomproducent Uniper heeft plannen om een fabriek voor de productie van groene waterstof te bouwen op de Maasvlakte. Daarvoor heeft Uniper een overeenkomst getekend met het Rotterdamse Havenbedrijf. Voor de bouw van de productielocatie heeft Uniper echter wel financiële ondersteuning nodig van de overheid. In de fabriek van Uniper zal water worden opgesplitst in waterstof en zuurstof met behulp van groene stroom. Voor dit proces wordt veel elektrische stroom gebruikt en het proces zelf wordt elektrolyse genoemd.

Industrieel gebied

De Rotterdamse haven is een industrieel gebied. Hier wordt uiteraard veel energie verbruikt. Om die reden is het niet vreemd om juist hier extra te investeren in duurzame energie. De haven van Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een groot aantal bedrijven in de haven van Rotterdam zijn verbonden aan de petrochemische sector. Deze sector staat bekend om de winning en productie van fossiele brandstoffen. De waterstof die op dit moment door de petrochemische bedrijven wordt gebruikt is afkomstig van aardgas en wordt daarom ook wel grijze waterstof genoemd.

CO2 emissie

Tijdens dit proces komen volgens het Havenbedrijf jaarlijks miljoenen tonnen CO2 vrij in Nederland. Als men echter groene waterstof zou aanwenden zou er veel minder CO2 in de atmosfeer vrijkomen. De fabriek van Uniper zou in de toekomst naast de huidige kolencentrale moeten komen te staan van Uniper. Vanaf 2025 zou de waterstoffabriek in gebruik genomen moeten worden. Dan zou de productiecapaciteit 100 megawatt per jaar zijn. In die periode moet de fabriek ook zijn aangesloten op de waterstofpijpleiding in de haven.