Shell gaat vanaf zomer 2021 groene waterstof produceren

Het olie- en gasconcern Shell begint komende zomer met het produceren van groene waterstof. Deze productie zal van start gaan op de belangrijkste raffinaderij in Duitsland. Dit waterstofproject zal het eerste groene waterstofproject worden van het olie- en gasbedrijf. Het is de bedoeling dat Shell ook in 2023 een productielocatie van groene waterstof in Nederland zal hebben.

Waterstofproductie kan groen of grijs

Het produceren van waterstof kost veel elektrische stroom. Men spreekt pas van duurzame waterstof als de elektrische stroom die verbruikt wordt uit duurzame energiebronnen komt. Daarvoor moeten voldoende windmolens en zonnepanelen worden aangebracht in de omgeving van de productielocatie. Als men geen duurzame energiebronnen kan aanwenden voor de productie van waterstof is men aangewezen op zogenaamde grijze energiebronnen. Dat zijn energiedragers zoals steenkool of aardgas die kunnen worden verbrand in elektriciteitscentrales om vervolgens waterstof te produceren. Het is natuurlijk onlogisch om aardgas te verbranden om vervolgens een andere brandstof te produceren. Daarbij gaat veel energie verloren en het proces kost ook veel energie.

Duurzame elektrische stroom opwekken voor waterstof

Om waterstof te produceren moet men daarom wel duurzame energiebronnen aanwenden anders is het gehele proces een heilloze missie. De vraag is echter of men voldoende windmolens, zonnepanelen en andere installaties kan aanbrengen om voldoende waterstof te produceren om waterstof als vervanger te laten dienen van het fossiele aardgas. Daarvoor zou men in ieder geval de komende tijd aanzienlijk meer windmolens moeten plaatsen. Het huidige aantal windmolens en zonnepanelen is nog niet eens dekkend om in de elektrische energiebehoefte te voorzien. Hoe kan men dan windmolens gebruiken om voldoende waterstof te produceren om in de warmtebehoefte te voorzien? Dat is een vraag die nog niet beantwoord is.