Energiebedrijven vragen kabinet om vol in te zetten op waterstof vanaf 2021

Waterstof zou volgens veel spelers op de energiemarkt de beste vervangende brandstof zijn voor aardgas. Het grote probleem met waterstof is echter dat de groene productie van dit gas enorm veel elektriciteit kost. Waterstof kan echter ook uit aardgas worden gehaald maar dan spreekt men van grijze waterstof. Als men groene waterstof wil produceren moet men in Nederland nog meer duurzame elektrische energie beschikbaar hebben. Daarvoor zouden onder andere meer windmolens moeten worden geplaatst. Dat vereist veel geld.

Alternatief voor aardgas

Toch is er eigenlijk voor veel woningen nauwelijks een alternatief ten opzichte van aardgas. Niet alle woningen in Nederland kunnen energieneutraal worden gemaakt of van het aardgas af. Met name oudere woningen zouden vrijwel niet van het aardgas af kunnen. Het slopen en opnieuw opbouwen van woningen is veel te duur en bovendien zeker niet milieuvriendelijk. Daarom is het noodzakelijk om naar andere oplossingen te kijken. Dan moet men de ogen richten op waterstof.

Draagvlak voor waterstof

In totaal hebben 38 energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en wetenschappers donderdag 4 maart 2021 alvast voor het nieuwe kabinet een taak weggelegd om te kijken naar waterstof. De organisaties vragen het kabinet om zeker 2,5 miljard te investeren in waterstof. Dit geld is nodig voor opslag en productie van het waterstof. Dit geld is ook nodig om de industrie in Nederland schoner te maken. Waterstof is niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid van belang maar ook vanuit het economisch oogpunt.

Door zelf duurzaam waterstof te produceren worden we minder afhankelijk van aardgas en waterstof uit het buitenland. Nederland kan dan zelfvoorzienend worden op het gebied van energie. Toch roept waterstof nog veel vragen op. Waterstofketels zijn er nog maar nauwelijks op de markt. Woningeigenaren en installateurs moeten meer vertrouwd raken met het idee dat er meer waterstof zal worden geproduceerd en dat er op den duur meer waterstofketels zullen worden geplaatst. Draagvlak voor waterstof is van groot belang.