Waarom is duurzame waterstof belangrijk?

Waterstof is een belangrijke brandstof die vervuilende brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool in veel gevallen effectief kan vervangen. Waterstof is in tegenstelling tot de andere hiervoor genoemde brandstoffen niet fossiel. Waterstof kan namelijk geproduceerd worden uit water. Voor dit proces is wel veel elektrische energie nodig maar het zorgt er wel voor dat er een produceerbaar gas op de markt kan komen. Omdat water altijd aanwezig is op deze planeet is eigenlijk de belangrijkste vraag: waar halen we voldoende elektrische energie vandaan om duurzame waterstof te produceren? De vraag die je natuurlijk aan het begin van het proces moet stellen is: waarom is duurzame waterstof zo belangrijk? Deze vraag wordt in de volgende alinea behandeld.

Redenen om duurzame waterstof te gebruiken

Waterstof is al geruime tijd bekend als brandstof. Pas de laatste jaren wordt waterstof echter vaker genoemd op de energiemarkt. Waterstof is wellicht niet de meest duurzame energiedrager maar heeft toch een aantal eigenschappen die deze brandstof geschikt maakt op de energiemarkt. Een groot voordeel van waterstof is dat deze stof opgeslagen kan worden. Dat is vooral een voordeel ten opzichte van elektrische energie. Elektriciteit kan wel opgeslagen worden maar grote hoeveelheden elektrische energie opslaan is nog steeds erg lastig. Waterstof kan wel in grote hoeveelheden worden opgeslagen.

Duurzaam alternatief

Waterstof is verder een duurzaam alternatief voor steenkool die wordt gebruikt in de staalindustrie en aluminiumproductie. Bovendien wordt waterstof genoemd als alternatieve grondstof voor ‘plastic’ en synthetische kerosine. Met name grote vervoersmiddelen en transportmiddelen zouden ook op waterstof kunnen bewegen. Denk hierbij aan vrachtwagens, schepen en andere grote vervoersmiddelen. Bovendien zou waterstof ook als buffer kunnen dienen voor elektrische stroom. Met een overschot aan elektrische stroom uit windmolens zou bijvoorbeeld waterstof geproduceerd kunnen worden.

Waterstofketel

Tot slot is waterstof uiteraard ook in beeld als vervanger voor aardgas. Dan zouden woningen echter wel voorzien moeten worden van een waterstofketel. Dat vereist wel een passing in het energienet maar het is in de praktijk wel haalbaar. Het aardgasleidingnetwerk zou dan moeten worden voorzien van waterstof. Een waterstofketel werkt in grote lijnen hetzelfde als een aardgasgestookte centrale verwarmingsketel. De Waterstofketel zou in de toekomst het nieuwe middelpunt kunnen vormen van de centrale verwarming.