Tegemoetkoming Vaste Lasten ook mogelijk voor bedrijven met meer dan 250 werknemers vanaf maandag 10 mei 2021

De Rijksoverheid heeft besloten om de TVL-steun voor vaste lasten ook voor grote bedrijven beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om bedrijven die meer dan 250 mensen in loondienst hebben of een omzet hebben van meer dan 50 miljoen euro. Bedrijven die in deze categorie vallen kunnen vanaf komende maandag 10 mei 2021 een aanvraag voor een tegemoetkoming in de vaste lasten indienen.

TVL ook voor grote bedrijven

Eerder was het voor deze grote bedrijven niet mogelijk om gebruik te maken van deze steunmaatregel. Uiteraard moeten bedrijven wel aan voorwaarden voldoen voordat ze daadwerkelijk deze tegemoetkoming krijgen. Verder kunnen bedrijven een maximaal bedrag van 600.000 euro subsidie krijgen, behalve wanneer het een winkel betreft. Een winkel zou nog een extra bedrag van maximaal 300.000 euro boven op het subsidiebedrag kunnen krijgen. Dit extra bedrag wordt verstrekt om eventuele voorraden die niet meer verkocht kunnen worden te compenseren.

Het is voor het eerst dat grote bedrijven een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten. Eerder konden alleen bedrijven die onder het segment midden en kleinbedrijf vallen een tvl-aanvraag indienen. Het loket waar de TVL aanvraag kan worden ingediend zal open blijven tot 10 juni 2021.

Vanaf maandag voor de eerste keer open voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of 50 miljoen euro omzet per jaar. Eerder konden alleen mkb-bedrijven gebruikmaken van de steunmaatregel. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze in het afgelopen kwartaal minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden ten gevolge van de coronacrisis in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De overheid vergoedt maximaal 85 procent van de vaste lasten. Voor mkb-bedrijven staat het TVL-loket al open sinds 15 februari en het sluit op 18 mei.